„Projekat 33“ – strateško planiranje rada ustanova kulture u Novom Sadu

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Uz podršku Fondacije „Novi Sad 2021“ Gradska uprava za kulturu i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama započeli su u oktobru „Projekat 33 – Jačanje kapaciteta ustanova kulture u Novom Sadu za strateško planiranje” koji ima za cilj da pruži profesionalnu edukaciju i podršku zaposlenima u ustanovama kulture u Novom Sadu za participativnu i kolaborativnu izradu strateških planova svojih ustanova i time doprinese većoj participativnosti i većem učešću građana i građanki u javnom kulturnom životu.

Program koji se realizuje iz nedelje u nedelju predstavlja kombinaciju edukativnih i mentorskih sadržaja koje Unesko katedra Univerziteta umetnosti stavlja na raspolaganje u vidu savremene literature, vežbi, analitičkih alata, primera dobre prakse i obrazaca za strateško planiranje u kulturi i umetnosti. Ispred Unesko katedre Univerziteta umetnosti projekat vode Višnja Kisić, istoričarka umetnosti, master kulturne politike i menadžmenta, i doktor nauka istorije umetnosti i studija nasleđa i Goran Tomka, kulturolog, doktor nauka kulture i medija, dok su oboje predavači na UNESKO katedri Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Prateći Strategiju razvoja kulture grada Novog Sada 2016-2026. „Projekat 33“ omogućiće strateško usmerenje, bolju koordinaciju i saradnju ustanova kulture i intersektorsko povezivanje, ali i kvalitetniju pripremu projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“. Projekat je započeo krajem oktobra 2018. godine i biće realizovan fazno: prva faza je edukacija koja će trajati do sredine decembra, zatim sledi faza samostalnog rada, da bi u aprilu započela treća faza tj. faza mentorstva u kojoj će svaka ustanova dobiti po jednog mentora koji će voditi timove kroz proces rada na izradi plana. U leto 2019. godine očekuje se završetak celokupnog procesa i usvajanje petogodišnjih planova u ustanovama kulture.

Od početka prve faze realizovane su edukacije na sledeće teme:

Strateške ustanove“ sa gostujućim predavačem Lidijom Varbanovom. Predavanje je obuhvatilo teme „Ključni svetski razvoji i pravci u strateškom planiranju ustanova kulture“, „Promišljanje identiteta i strukture ustanove kroz strateško planiranje“, „Promišljanje uloge i pozicije ustanove kroz strateško planiranje“.

Paskal Boniel Šalije specijalista u oblasti kulturne politike, predavačica i istraživačica iz Liona koja je tokom 7 godina bila zamenica gradonačelnika ovog grada, na edukaciji „Saradljive ustanove“ govorila je na temu lokalne, nacionalne i internacionalne saradnje i važnosti uspostavljanja profesionalne mreže u kulturi na tlu Evrope.

U okviru edukacije realizovane 6. novembra gostujući predavač bila je Milena Dragićević Šešić koja je tada održala predavanje na temu „Analitičke ustanove“: Strateško mišljenje u turbulentnim okolnostima, analiza konteksta i genealoška analiza, alati i metode organizacione i komunikacione analize.

Tokom četvrtog susreta fokus je bio na temi „Otvorene ustanove„. Predrag Cvetičanin, sociolog kulture i vanredni profesor Univerziteta umetnosti u Nišu govorio je o temi „Razumevanje polja kulturne produkcije i kulturne participacije u Srbiji“. Goran Tomka i Višnja Kisić, docenti na fakultetu za Sport i Turizam TIMS i predavači na UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment održali su sesije „Novi dijalozi: pluralizam i interkulturalnost u ustanovama kulture“ i „Razumevanje javne odgovornosti ustanova kulture“, a Marija Vrebalov, konsultant za pristupačnost, predstavila je priručnik i mogućnosti saradnje u okviru programa za podsticanje pristupačnosti koji Fondacija „Novi Sad 2021″ sprovodi u narednom periodu.

Tema susreta, održanog 20. novembra bila je „Održive ustanove“: Finansijska održivost i metode prikupljanja sredstava, da bi 27. novembra održano predavanje na temu „Ustanove sa karakterom“ sa Miom David (arhitekta, kustoskinja i docentkinja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, i bivša upravnica Kulturnog centra Beograd) koja je govorila o kulturnim ustanovama za buduća vremena i Irenom Ristić (psihološkinja i pozorišna rediteljka, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti) čija su teme bile „Ljudski resursi u ustanovama kulture“ i „Timski rad i kreativnost u ustanovama kulture“.

Tokom naredog susreta zaposlenima u ustanovama kulture obratiće se Lota Lekval, direktorka Folkteatra iz Geteborga, tema njenog predavanja biće „Transformativne ustanove„: „Strateško restruktuiranje ustanova”, „Verni sebi – potraga za institucionalnim identitetom”, „Restruktuiranje kroz programiranje”.

 

Ostavite odgovor