Predstavnici Fondacije „Novi Sad 2021“ u Osijeku na festivalu „Dani Julija Knifera“

Objavljeno u kategoriji: Vesti

U okviru festivala „Dani Julija Knifera 2019“, Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ predstavila se u Osijeku sa temom „Novi modeli uključivanja građana u programe kulture“. Ovom prilikom, Milica Rašković i Milica Vukadinović iz Fondacije govorile su o pristupačnosti i važnosti bliskih kontakata sa građanima jer su to su najvažniji preduslovi za aktiviranje društva. Visok nivo učešća građana u kulturnim aktivnostima može znatno doprineti stvaranju proaktivnih zajednica u kojima su svi pojedinci jednako vrednovani i uključeni.

Društvene promene koje pokreće projekat Evropska prestonica kulture su raznovrsne i takođe zavise od specifičnog lokalnog konteksta, a kreću se od razvoja nove publike, preko promene identiteta i samorazumevanja određene društvene zajednice, umrežavanja i izgradnje partnerstva između javnog, civilnog i privatnog sektora do decentralizacije kulture i aktiviranja pasivnog građanstva.

Cilj festivala „Dana Julija Knifera 2019” je predstaviti gradu Osijeku umetnika Julija Knifera i interdisciplinarnost u umetnosti i kulturi. Ovakav koncept proizlazi iz ideje posmatranja Julija Knifera kao umetnika 20. i 21. veka, što je otvorilo mogućnost prezentovanja gradu širokog spektra umetničkih događanja. Četvrti „Dani Julija Knifera”, ove godine biće u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Odsjeka za kulturu, medije i menadžment i Odsjeka za glazbenu umjetnost.

Ostavite odgovor