Uskoro internet platforma “KULT TURA”

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Prva verzija naslovne strane portala

Na osnovu višemesečnih istraživanja, a nakon konsultacija sa predstavnicima radnih grupa, članovi Odbora i tima za Evropsku prestonicu kulture uočili su jedan vrlo značajan problem na kulturnoj sceni Novog Sada. Reč je o nedostatku usklađenosti, odnosno, nepostojanju jedinstvenog kalendara kulturnih manifestacija na teritoriji našeg grada. Ta činjenica prouzrokovala je mnogobrojne probleme kulturnim delatnicima prethodnih godina i ugrozila ili onemogućila mnoge kulturne manifestacije zbog preklapanja, odnosno, rasipanja novosadske kulturne publike i mogućnost planiranja događaja. S obzirom na to, Organizacioni odbor i stručni tim za Evropsku prestonicu kulture započeli su postupak izrade jedinstvene internet platforme koja bi predstavljala registar kulturnih manifestacija u Novom Sadu. Na taj način, stvorila bi se jasna slika o kulturnim dešavanjima, slobodnim terminima i sprečila bespotrebna preklapanja, ali i olakšao rad svim kulturnim subjektima na teritoriji našeg grada. Takođe, na ovaj način nastaje i transparentan i jasan pregled kulturne ponude Novog Sada, a građanima se olakšava pristup kulturnim sadržajima.

Portal „KULT TURA“ je zamišljen kao dugoročni i interaktivni projekat, namenjen svim građanima Novog Sada i predstavlja bazu kulturnih događaja u našem gradu. Građani će moći da pretražuju događaje putem kategorije događaja, lokacije i datuma. Kako bi se olakšala pretraga, dešavanja će biti opisana slikom, mapom i datumom održavanja. Predviđeno je da Portal bude optimizovan i za tablete i za mobilne uređaje. Pored izrade portala u formi internet stranice, planira se i izrada android aplikacije za tzv. „pametne telefone“ koja će dodatno olakšati korišćenje i pristup obaveštenjima o kulturnim sadržajima građanima Novog Sada. Ovaj portal će biti u službi svih kulturnih ustanova na teritoriji našeg grada koji će moći lako da pristupe i objave svoje događaje, a operateri će svakodnevno biti angažovani na prikupljanju svih relevantnih podataka i saradnji sa ustanovama u tom smislu.

Projekat će biti realizovan u prvoj polovini 2015. godine. Ovom prilikom pozivamo sve kulturne ustanove, pojedince, umetnike, vladine i nevladine organizacije i privredna društva u oblasti kulture i umetnosti da se aktivno uključe i sarađuju sa članovima tima koji će ih početkom naredne godine kontaktirati radi prikupljanja neophodnih podataka o događajima koji se organizuju, ali i da sami kontaktiraju članove Organizacionog tima na veb adresu: info@novisad2021.rs kako bi nam pomogli u izradi registra kulturnih organizacija na teritoriji našeg grada.

Ostavite odgovor