Povelja Pokret Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture

Objavljeno u kategoriji: Vesti

LogotipPovelja „Pokret Novog Sada” je nastala kao rezultat javnog dijaloga i predstavlja sublimaciju ključnih poruka učesnika konferencije „Kreativna ekonomija i razvoj 2021”, koja je održana od 19. do 20. maja 2015. godine u Kulturnom centru Novog Sada.

Konferencija je održana u sklopu priprema za kandidaturu Grada Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine na inicijativu Programskog saveta i Organizacionog odbora sa ciljem da se u proces dugoročnog planiranja i izgradnju kapaciteta grada za sprovođenje projekta, uključe predstavnici svih zainteresovanih strana.

Konferencija je postala deo već izgrađene platforme – mreže gradova Evropskih prestonica kulture i gradova kandidata za međusobnu podršku i učešće eksperata koji, prenošenjem svojih iskustava i prezentovanjem primera iz prakse, ukazuju na realne izazove i pružaju stalnu podršku gradu Novom Sadu na pronalaženju sopstvenog puta do Evropske prestonice kulture. Ovom prilikom se posebno zahvaljujemo delegaciji iz Dortmunda, predstavnicima Dunavske akademije, Pečuja i Sibinja, koji su doprineli rezultatima ove konferencije.

Ključne teme razmatrane na konferenciji doprinele su sagledavanju šireg društvenog konteksta kulture, kroz dijalog o njoj kao pokretaču ekonomskog razvoja, pristupu finansijama, značaju udruživanja, interesovanjima nove publike, pristupačnosti grada za sve građane, obrazovanju i veštinama, problemima gradskih prostora i stilovima života novih generacija.

Povelja „Pokret Novog Sada” predstavlja usaglašen stav zainteresovanih strana o značaju Evropske prestonice kulture za grad Novi Sad i sadrži set zaključaka i preporuka za postizanje dugoročnih efekata, koje titula Evropske prestonice kulture treba da ostvari na kulturni, ekonomski i društveni život grada.

Naziv „Pokret Novog Sada” nastao je kao akronim od „POvelja KREaTivne ekonomije i razvoj 2021”, kao termin koji simbolizuje početak društvene kohezije i zajedničkog rada svih zainteresovanih strana na ostvarivanju vizije projekta Novi Sad 2021.

Povelju je pripremila Tatjana Kalezić, inicijator i autor konferencije „Kreativna ekonomija i razvoj 2021”, zamenik predsednika Programskog saveta Novi Sad 2021 u saradnji sa timom Novi Sad 2021, a možete je pronaći ovde.

 

Ostavite odgovor