Повеља Покрет Новог Сада за Европску престоницу културе

Објављено у категорији: Вести

LogotipПовеља „Покрет Новог Сада” је настала као резултат јавног дијалога и представља сублимацију кључних порука учесника конференције „Креативна економија и развој 2021”, која је одржана од 19. до 20. маја 2015. године у Културном центру Новог Сада.

Конференција је одржана у склопу припрема за кандидатуру Града Новог Сада за Европску престоницу културе 2021. године на иницијативу Програмског савета и Организационог одбора са циљем да се у процес дугорочног планирања и изградњу капацитета града за спровођење пројекта, укључе представници свих заинтересованих страна.

Конференција је постала део већ изграђене платформе – мреже градова Европских престоница културе и градова кандидата за међусобну подршку и учешће експерата који, преношењем својих искустава и презентовањем примера из праксе, указују на реалне изазове и пружају сталну подршку граду Новом Саду на проналажењу сопственог пута до Европске престонице културе. Овом приликом се посебно захваљујемо делегацији из Дортмунда, представницима Дунавске академије, Печуја и Сибиња, који су допринели резултатима ове конференције.

Кључне теме разматране на конференцији допринеле су сагледавању ширег друштвеног контекста културе, кроз дијалог о њој као покретачу економског развоја, приступу финансијама, значају удруживања, интересовањима нове публике, приступачности града за све грађане, образовању и вештинама, проблемима градских простора и стиловима живота нових генерација.

Повеља „Покрет Новог Сада” представља усаглашен став заинтересованих страна о значају Европске престонице културе за град Нови Сад и садржи сет закључака и препорука за постизање дугорочних ефеката, које титула Европске престонице културе треба да оствари на културни, економски и друштвени живот града.

Назив „Покрет Новог Сада” настао је као акроним од „ПОвеља КРЕаТивне економије и развој 2021”, као термин који симболизује почетак друштвене кохезије и заједничког рада свих заинтересованих страна на остваривању визије пројекта Нови Сад 2021.

Повељу је припремила Татјана Калезић, иницијатор и аутор конференције „Креативна економија и развој 2021”, заменик председника Програмског савета Нови Сад 2021 у сарадњи са тимом Нови Сад 2021, а можете је пронаћи овде.

 

Оставите одговор