PLUS dani interkulturalnosti uz pristupačne komunikacije

Објављено у категорији: Вести

 

Projekat PLUS dani interkulturalnosti Fondacije „Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture“ nastavlja se realizacijom stručnog skupa na temu pristupačnih komunikacija, kao doprinos boljem položaju višestruko ugroženih društvenih grupa, 26. oktobra 2017. u Studentskom domu “Evropa“ u Novom Sadu u organizaciji Heror mediapont.

 

Pristupačne komunikacije su tema stručnog skupa sa izveštavanjem, obukom medija i povećanjem vidljivosti višestruko marginalizovanih grupa, što svakako jesu osobe sa invaliditetom. Stručni skup “Pristupačne komunikacije“ teži da poveže dve grupe manjinskih zajednica koje čine naše društvo: to su osobe sa invaliditetom i nacionalne manjine, i time doprinese boljem razumevanju i intergaciji osoba sa invaliditetom u javni dijalog. Jedan od važnijih ciljeva i zadataka projekta Evropska prestonica kulture jeste participativnost svih građana Novog Sada i Srbije, bez obzira na naše različitosti. Fondacija „Novi Sad 2021“ učešćem na ovom stručnom skupu pruža podršku inicijativama koje će ukazati na probleme ugroženih društvenih grupa. 

 Više informacija na sledećem linku.

Оставите одговор