Програмске платформе

Пројекти којима ће се град Нови Сад представити 2021. године као Европска престоница културе подељени су у осам тематских целина које у много чему одређују правце даљег развоја културних програма на територији града и даљи развој културне политике. Пројектне платформе су постављене широко, остављајући могућност конкретизације пројеката кроз сарадњу са институционалним и ванинституционалним сектором на територији града Новог Сада. Платформе развијају конкретне тематске целине, а постављене су хронолошки и усклађене са стратешким актима на којима је базиран пројекат Нови Сад 2021.

 

СЕОБЕ

Данас када мигрантска криза широм Европе доноси опасност оживљавања расних и етничких стереотипа и предрасуда и потенцијалних конфликата, Нови Сад се још увек суочава с последицама миграција које су резултат ранијих ратних конфликата. Од свог настанка Нови Сад је град миграција и због тога је препознатљив по својој мултикултуралности и мирном суживоту мноштва националности. Зато миграције посматрамо као специфичност Новог Сада, истичући значај које су имале за настанак и промене идентитета нашег града, али и европског културног простора.

Са једне стране, платформа је смештена у контекст историјских миграција, културних и историјских промена које су утицале на данашњи културни идентитет Новог Сада. Са друге стране, бавимо се заједничким проблемом читавог региона, питањем актуелних (е)миграција и мотивима, пре свега, младих људи за одлазак из земље.

Циљ ове платформе је да укаже на значај интеркултуралног дијалога и на међусобни утицај и размену култура кроз миграције, као и креирање нових хибридних форми културе. Посебан фокус је на сагледавању актуелних миграција у контексту глобалних историјских миграција и презентацију миграција као непрекидног глобалног процеса који је важан аспект људске судбине и развоја културе.

Оквирни период: од половине фебруара до краја марта.

 

БУДУЋНОСТ ЕВРОПЕ?

Ова платформа има два основна аспекта кроз која обрађује тему будућности Европе.

Први аспект тиче се специфичне циљне групе, то јест културе за децу и младе, као оних који стварају и који ће живети у будућој Европи. Деца и млади јесу фактички будућност Европе. То је, пре свега, култура коју стварају деца и млади, али укључује и културу која се ствара за децу и младе. Намера нам је да промовишемо дечје стваралаштво и стваралаштво младих уметника и уметница и то двосмерно. У једном смеру да промовишемо домаће ставралаштво широм Европе, у другом смеру да стваралаштво деце и младих из Европе промовишемо у Новом Саду. Циљ платформе је умрежавање деце и младих и културна размена између њих.

Други аспект платформе је тематски и тиче се проблематизације будућности Европе. Имајући у виду да је Србија кандидат за чланство у Европској унији, а да се данас Европска унија суочава са различитим културним и политичким проблемима и изазовима као што су „Брегзит“, мигрантска криза и раст дезинтеграцијских тенденција, актуелно је питање да ли Европска унија има будућност; каква је та будућност и на којим вредностима заснована; да ли ће Европска унија опстати или се дезинтегрисати; шта је алтернатива и на којим вредностима је заснована.

Отворени смо да чујемо и афирмативне и критичке гласове. Циљ платформе је да се уметност тематски укључи у дебату и промишљање овог важног политичког и културолошког проблема. Ова тема је отворена пре свега за младе уметнике и уметнице из Србије и Европе.

Оквирни период: од почетка априла до половине маја.

 

ХЕРОИНЕ

Уколико анализирамо актуелну културну и уметничку сцену Србије, а већим делом и Европске уније, очигледна је доминација мушке културе, у смислу аутора, тема, приступа. У свим уметностима и секторима културе доминирају мушки аутори, мушки ликови, мушке теме и приступ темама. Тема родне равноправности, иако актуелна у другим сегментима друштва, недовољно је проблематизована у култури, мада се често кроз културу креирају родни стереотипи у друштву. Имајући ове чињенице у виду, намера нам је да овом платформом промовишемо женско стваралаштво и женску културу. Под тим подразумевамо не само женско ауторство већ и другачији тематски и вредносни приступ, а пре свега фокус на друштвено маргинализоване ликове и теме.

Овакав приступ је у складу са глобалним циљевима Уједињених нација у наредној деценији, а који позива на равноправност полова и бољи положај жена у друштву, а како би се створило праведније и слободније друштво. Такође, једна од кључних вредности Европске уније јесте поштовање људских права, са посебним фокусом на правима жена. Свакако покрет за ослобођење жена један је од најзначајнијих културних и политичких процеса ХХ века који се наставља и у ХХI веку, а предводник тог покрета на глобалном нивоу биле су и остале европске жене.

Оквирни период: од половине маја до половине јуна.

 

ТВРЂАВА МИРА

Европска унија настала је на рушевинама Европе након Другог светског рата, као мировни пројекат који би омогућио да се не понове страхоте светских ратова који су, пре свега, били европски ратови. Европска унија зато јесте тврђава мира јер њен темељ представља промоција мировне политике и културе. Такође, када говоримо о платформи Тврђава мира, она тематски обухвата и грађанске ратове на југословенским просторима и на трауме и последице које су изазвали, а које и данас осећамо у региону.

Овом платформом желимо да промовишемо Нови Сад као тврђаву мира и то кроз програме и пројекте који промовишу помирење народа, политике мира и заједништва, као и критички став према рату и узроцима рата. Сматрамо да уметност и култура као ефикасна средства могу значајно да допринесу промоцији помирења, заједништва, дијалога, разумевања, а како се не би поновила страдања које доносе ратови. Посебан фокус је на пројектима који промовишу помирење у региону и проблематизују актуелне ратне сукобе у свету.

Оквирни период: од половине јуна до половине јула.

 

ДУНАВСКО МОРЕ

Дунавско море је програмска платформа која се реализује током лета. У том периоду публика трага за културним дешавањима на отвореном простору, па је зато фокус на програмима који се реализују у природи, на Дунаву или око Дунава. Дунав као највећа европска река значајан је и у еколошком и културолошком смислу.
У културолошком смислу он повезује различите европске државе и културе које су вековима међусобно утицале једна на другу и мешале се. Један од фокуса платформе је на међународној размени програма и уметника из Дунавског региона, као и на креирању заједничких програма.

У еколошком смислу Дунав представља специфичну природну целину и оазу свежине током топлих летњих дана. Свакако, Дунав је једна од најзагађенијих европских река. Еколошки проблеми као што су загађење ваздуха и воде, гомилање смећа, изумирање биљних и животињских врста, пренасељеност градова, представљају важан актуелни културни и политички проблем не само Србије и Европе већ читаве планете. Овом платформом желимо да промовишемо програме и пројекте који доприносе изградњи свести о заштити и очувању природе.

Оквирни период: од половине јула до половине августа.

 

КАЛЕИДОСКОП КУЛТУРЕ

Калеидоскоп културе је платформа која промовише заједништво у оквиру којег се повезују уметници, установе културе, невладине организације и најразноврснија публика како би креирали просторе и програме којима ће се представити крајем лета, свуда по граду, најширој публици, стварајући јединствену слику разноликости и различитости Новог Сада.

Циљеви ове платформе су:
1. учешће свих грађана кроз њихово активно укључивање у избор и креирање програма културе како би исти били боље прилагођени њиховим потребама.
2. развој публике – укључивање у културни живот града оних који су искључени или незаинтересовани.
3. сарадња јавног и цивилног сектора и сарадња установа културе са другим секторима.
4. децентрализација програма кроз отварање нових сталних и привремених простора културе и излазак програма из установа.

Приоритет имају нови програми на новим локацијама широм града, који укључују публику и намењени су развоју нове публике – Нови Сад као град културе.

Оквирни период: од 25. августа до краја септембра.

 

‘ДРУГА’ ЕВРОПА

Намера ове платформе је да промовише другачије и алтернативне уметничке изразе, праксе и културе. ‘Друга’ Европа је она која није званична, доминантна, већинска – ‘прва’ Европа. ‘Друга’ Европа је култура и уметност разноврсних мањинских група и заједница које се на специфичан начин идентитетски разликују од доминантне већине и углавном су друштвено невидљиве, непризнате или маргинализоване. То је култура заједница са другачијим етничким, религиозним, сексуалним, расним идентитетом од друштвено доминантног, као и заједница са различитим социјалним и здравственим проблемима. То су разне мањинске и маргинализоване културе, поткултуре, контракултуре, алтернативне, авангардне и андерграунд културе.

У вредносном смислу, а у контексту Европске престонице културе и европских вредности, ова платформа промовише принципе демократије, равноправности, толеранције и поштовања људских и мањинских права. У културолошком смислу, ова платформа представља креативни изазов доминантним уметничким праксама и култури и доприноси унапређењу разноврсности понуде културних програма града.

Ова платформа, такође, представља оквир за презентацију европске културе и уметности која није довољно видљива и презентована кроз званичне институције и канале комуникације.

Оквирни период: од половине октобра до половине децембра.

 

ДОЧЕК

Славећи два рачунања времена, два календара, два програмска концепта, Нови Сад организује јединствени дочек у Европи. Повезујући домаће културно наслеђе са нематеријалном културном баштином Европе, Нови Сад као Српска Атина, прославља своју идентитетску одредницу – мултикултуралност.

Дочек 31. децембра прославља се углавном на отвореним просторима, превасходно на трговима Новог Сада уз истакнуте музичаре и оркестре.

Дочек 13. јануара прославља се пре свега у затвореним просторима, уз музичко-жанровски диверзитет.

Ова платформа обухвата и обележавање два Божића (према грегоријанском и јулијанском календару), и других обичаја који се обележавају у периоду од 25. децембра до половине јануара.