Pečuj – rezidencijalni program za pisca

Fondacija „Novi Sad 2021“ u okviru programa za rezidencije umetnika i profesionalaca u kulturi Plants AiR, a u saradnji sa organizacijom Verartis iz Pečuja u Mađarskoj objavljuje

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

za selekciju pisca koji će biti upućen na umetnički rezidencijalni program u Pečuju (Mađarska) u trajanju od približno mesec dana u vremenskom razdoblju od 1. 8. do 31. 8. 2018. godine

 

Od kandidata se očekuje da ispune sledeće uslove:

 1. da su punoletni državljani Republike Srbije;
 2. da imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada i partnerskih opština iz Zone 021 (Irig, Beočin i Sremski Karlovci);
 3. da se bave književnom umetnošću;
 4. da tečno govore engleski jezik;
 5. da nisu izabrani u ranijem periodu za neki od rezidencijalnih programa u organizaciji Fondacije „Novi Sad 2021“.

VAŽNA NAPOMENA:

Na ovaj konkurs mogu se prijaviti i studenti Univerziteta u Novom Sadu (koji su državljani Republike Srbije), bez obzira na mesto prebivališta.

 

Svi zainteresovani kandidati koji imaju prebivalište u Novom Sadu ili Zoni 021 (Irig, Beočin i Sremski Karlovci) treba da pošalju sledeću dokumentaciju:

 1. biografiju na engleskom jeziku u kojoj navode profesionalno umetničko iskustvo sa celokupnom bibliografijom;
 2. motivaciono pismo na engleskom jeziku u kojem objašnjavaju razloge interesovanja za učešće na konkursu i potvrđuju ispunjenost uslova konkursa;
 3. potvrdu o znanju engleskog jezika;
 4. očitanu ličnu kartu radi dokazivanja prebivališta.

Svi zainteresovani kandidati koji su studenti Univerziteta u Novom Sadu i koji nemaju prebivalište u Novom Sadu ili Zoni 021 (Irig, Beočin i Sremski Karlovci), ali jesu državljani Republike Srbije, treba da pošalju sledeću dokumentaciju:

 1. biografiju na engleskom jeziku u kojoj navode profesionalno umetničko iskustvo sa celokupnom bibliografijom;
 2. motivaciono pismo na engleskom jeziku u kojem objašnjavaju razloge interesovanja za učešće na konkursu i potvrđuju ispunjenost uslova konkursa;
 3. potvrdu o znanju engleskog jezika;
 4. očitanu ličnu kartu radi dokazivanja državljanstva;
 5. skeniranu prvu stranicu indeksa i skeniranu stranicu na kojoj se nalazi potvrda o overenom semestru.

Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na imejl: plantsair@ns2021.rs sa naznakom „Rezidencijalni program Pečuj III“ najkasnije do 1. juna 2018. godine u ponoć.

 

Kandidati će biti ocenjeni na osnovu sledećih kriterijuma:

 • prethodno objavljena književna dela;
 • prethodno objavljeni eseji, članci, kritike u književnim časopisima;
 • poznavanje engleskog jezika.

 

Odabranom rezidentu biće pokriveni troškovi puta, obezbeđen smeštaj i honorar/per diem.

Rezidencija traje od 1. 8. do 31. 8. 2018. godine. Obaveze rezidenta za vreme rezidencije, kao i koncept rezidencije, biće dogovoreni u saradnji sa organizacijom-domaćinom. 

Sa sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete pisati na imejl: plantsair@ns2021.rs.

 

Odluku Upravnog odbora o učešću na javnom konkursu možete pronaći na sledećem linku.

Odluku Upravnog odbora o obrazovanju konkursne komisije možete pronaći na sledećem linku.