Печуј – резиденцијални програм за писца

Фондација „Нови Сад 2021“ у оквиру програма за резиденције уметника и професионалаца у култури Plants AiR, а у сарадњи са организацијом Verartis из Печуја у Мађарској објављује

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

за селекцију писца који ће бити упућен на уметнички резиденцијални програм у Печују (Мађарска) у трајању од приближно месец дана у временском раздобљу од 1. 8. до 31. 8. 2018. године

 

Од кандидата се очекује да испуне следеће услове:

 1. да су пунолетни држављани Републике Србије;
 2. да имају пребивалиште на територији Града Новог Сада и партнерских општина из Зоне 021 (Ириг, Беочин и Сремски Карловци);
 3. да се баве књижевном уметношћу;
 4. да течно говоре енглески језик;
 5. да нису изабрани у ранијем периоду за неки од резиденцијалних програма у организацији Фондације „Нови Сад 2021“.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

На овај конкурс могу се пријавити и студенти Универзитета у Новом Саду (који су држављани Републике Србије), без обзира на место пребивалишта.

 

Сви заинтересовани кандидати који имају пребивалиште у Новом Саду или Зони 021 (Ириг, Беочин и Сремски Карловци) треба да пошаљу следећу документацију:

 1. биографију на енглеском језику у којој наводе професионално уметничко искуство са целокупном библиографијом;
 2. мотивационо писмо на енглеском језику у којем објашњавају разлоге интересовања за учешће на конкурсу и потврђују испуњеност услова конкурса;
 3. потврду о знању енглеског језика;
 4. очитану личну карту ради доказивања пребивалишта.

Сви заинтересовани кандидати који су студенти Универзитета у Новом Саду и који немају пребивалиште у Новом Саду или Зони 021 (Ириг, Беочин и Сремски Карловци), али јесу држављани Републике Србије, треба да пошаљу следећу документацију:

 1. биографију на енглеском језику у којој наводе професионално уметничко искуство са целокупном библиографијом;
 2. мотивационо писмо на енглеском језику у којем објашњавају разлоге интересовања за учешће на конкурсу и потврђују испуњеност услова конкурса;
 3. потврду о знању енглеског језика;
 4. очитану личну карту ради доказивања држављанства;
 5. скенирану прву страницу индекса и скенирану страницу на којој се налази потврда о овереном семестру.

Наведену документацију потребно је послати на имејл: plantsair@ns2021.rs са назнаком „Резиденцијални програм Печуј III“ најкасније до 1. јуна 2018. године у поноћ.

 

Кандидати ће бити оцењени на основу следећих критеријума:

 • претходно објављена књижевна дела;
 • претходно објављени есеји, чланци, критике у књижевним часописима;
 • познавање енглеског језика.

 

Одабраном резиденту биће покривени трошкови пута, обезбеђен смештај и хонорар/per diem.

Резиденција траје од 1. 8. до 31. 8. 2018. године. Обавезе резидента за време резиденције, као и концепт резиденције, биће договорени у сарадњи са организацијом-домаћином. 

Са сва додатна питања у вези са конкурсом можете писати на имејл: plantsair@ns2021.rs.

 

Одлуку Управног одбора о учешћу на јавном конкурсу можете пронаћи на следећем линку.

Одлуку Управног одбора о образовању конкурсне комисије можете пронаћи на следећем линку.