Pečuj 2017 – rezidencijalni program za pisca

Fondacija Novi Sad 2021 u okviru svog programa za rezidencije umetnika i profesionalaca u kulturi Plants AiR, a u saradnji sa organizacijom Verartis iz Pečuja u Mađarskoj objavljuje

 

POZIV  ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

za selekciju pisca koji će biti upućen na umetnički rezidencijalni program u Pečuju (Mađarska) u trajanju od približno mesec dana u vremenskom razdoblju od 15.11. do 15.12.2017. godine. 

 

Kandidati moraju da ispune sledeće uslove:

 1. da su punoletni državljani Republike Srbije;
 2. da imaju prebivalište na teritoriji grada Novog Sada i partnerskih opština iz Zone 021 (Sremski Karlovci, Beočin, Irig);
 3. da se bave književnošću;
 4. da tečno govore engleski jezik.

 

Svi zainteresovani kandidati treba da pošalju sledeću dokumentaciju:

 1. biografiju na engleskom jeziku u kojoj navode profesionalno umetničko iskustvo u oblasti književne umetnosti sa celokupnom bibliografijom (objavljena književna dela, kritike, eseji, članci i sl.);
 2. motivaciono pismo na engleskom jeziku u kojem objašnjavaju razloge interesovanja za učešće na konkursu i potvrđuju ispunjenost uslova konkursa;
 3. očitanu ličnu kartu radi dokazivanja prebivališta.

Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na imejl: plantsair@ns2021.rs sa naznakom „Rezidencijalni program Pečuj I“ najkasnije do 3.11.2017. godine u ponoć.

 

Kandidati će biti ocenjeni na osnovu sledećih kriterijuma:

 • prethodno objavljenih književnih dela (bibliografija iz biografije);
 • prethodno objavljenih kritika, eseja, članaka u književnim časopisima (bibliografija iz biografije);
 • poznavanja engleskog jezika (na osnovu teksta motivacionog pisma);
 • učešća na međunarodnim kulturno-umetničkim programima (navesti u biografiji).

 

Odabranom rezidentu biće obezbeđeni smeštaj, troškovi puta i honorar, odnosno per diem. Rezidencija traje od 15.11. do 15.12.2017. godine. Obaveze rezidenta su da za vreme rezidenta učestvuje u dva medijska događaja koja će biti definisana sa domaćinom, da se odazove na poziv gradonačelnika Pečuja, i da svoja iskustva o rezidenciji unese u Pečujski dnevnik. 

Sa sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete pisati na imejl: plantsair@ns2021.rs.

 

Odluku Upravnog odbora o učešću na javnom konkursu možete pronaći na sledećem linku.