Печуј 2017 – резиденцијални програм за писца

Фондација Нови Сад 2021 у оквиру свог програма за резиденције уметника и професионалаца у култури Plants AiR, а у сарадњи са организацијом Verartis из Печуја у Мађарској објављује

 

ПОЗИВ  ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

за селекцију писца који ће бити упућен на уметнички резиденцијални програм у Печују (Мађарска) у трајању од приближно месец дана у временском раздобљу од 15.11. до 15.12.2017. године. 

 

Кандидати морају да испуне следеће услове:

 1. да су пунолетни држављани Републике Србије;
 2. да имају пребивалиште на територији града Новог Сада и партнерских општина из Зоне 021 (Сремски Карловци, Беочин, Ириг);
 3. да се баве књижевношћу;
 4. да течно говоре енглески језик.

 

Сви заинтересовани кандидати треба да пошаљу следећу документацију:

 1. биографију на енглеском језику у којој наводе професионално уметничко искуство у области књижевне уметности са целокупном библиографијом (објављена књижевна дела, критике, есеји, чланци и сл.);
 2. мотивационо писмо на енглеском језику у којем објашњавају разлоге интересовања за учешће на конкурсу и потврђују испуњеност услова конкурса;
 3. очитану личну карту ради доказивања пребивалишта.

Наведену документацију потребно је послати на имејл: plantsair@ns2021.rs са назнаком „Резиденцијални програм Печуј I“ најкасније до 3.11.2017. године у поноћ.

 

Кандидати ће бити оцењени на основу следећих критеријума:

 • претходно објављених књижевних дела (библиографија из биографије);
 • претходно објављених критика, есеја, чланака у књижевним часописима (библиографија из биографије);
 • познавања енглеског језика (на основу текста мотивационог писма);
 • учешћа на међународним културно-уметничким програмима (навести у биографији).

 

Одабраном резиденту биће обезбеђени смештај, трошкови пута и хонорар, односно per diem. Резиденција траје од 15.11. до 15.12.2017. године. Обавезе резидента су да за време резидента учествује у два медијска догађаја која ће бити дефинисана са домаћином, да се одазове на позив градоначелника Печуја, и да своја искуства о резиденцији унесе у Печујски дневник. 

Са сва додатна питања у вези са конкурсом можете писати на имејл: plantsair@ns2021.rs.

 

Одлуку Управног одбора о учешћу на јавном конкурсу можете пронаћи на следећем линку.