Projekat Novi Sad 2021 ulazi u fazu pripreme projekata koji će biti deo zvaničnog programa. Pošto je Evropska prestonica kulture namenjen prvenstveno građanima, želimo da vi oblikujete program zajedno sa timom eksperata. Pozivamo sve institucije i pojedince iz javnog, privatnog i nevladinog sektora koji se bave kulturom i koji imaju originalne ideje da se uključe...

U okviru „Dunavskog internacionalnog seminara“, koji se od 1. do 4. aprila održao u Novom Sadu,u Kulturnom centru Novog Sada upriličena je panel diskusija „Kultura, obrazovanje i nauka u Dunavskom regionu“ na kojoj su govorili Dragica Koldžin iz Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, direktor Istorijskog arhiva Novog Sada Petar Đurđev, direktor Fonda „Petnica“...

Jedinstveni kalendar događanja, na jedan „klik“ od sugrađana   Projekat “KultTura”, koji predstavlja jedinstveni veb-portal kulturnih događaja na teritoriji Grada Novog Sada, zvanično je počeo sa radom 15. marta, a javnosti je predstavljen na Tribini mladih Kulturnog centra Novog Sada. Ovo je jedan od projekata na putu do titule Evropska prestonica kulture 2021, a ideja...

Dunavski internacionalni seminar   Organizacioni odbor za kandidaturu Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine, posebnu pažnju posvećuje obrazovnim i participativnim projektima namenjenih mladima. U prethodnom periodu je stoga organizovan niz projekata sa ciljem uključivanja omladine u kulturne događaje na teritoriji Novog Sada, sa posebnim akcentom na međunarodnu kulturnu saradnju. Ovakve manifestacije zasigurno će...

Projekat KultTura, koji predstavlja jedinstveni veb-portal kulturnih događaja na teritoriji Grada Novog Sada, zvanično je počeo sa radom 15. marta. Ovo je jedan od projekata na putu do titule Evropska prestonica kulture 2021. Ideja je bila da se kreira internet platforma koja, na moderan način, putem sajta i android aplikacije, predstavlja registar kulturnih dešavanja u Novom Sadu, sve...

Organizacioni tim projekta Novi Sad 2021, na čelu sa predsednikom Organizacionog odbora Andrejem Fajgeljom, posetio je u utorak 24. 2. Osijek, jednog od kandidata za hrvatsku prestonicu kulture 2020. godine. Ova poseta predstavlja nastavak saradnje, započete posetom osiječkih zvaničnika Novom Sadu u decembru prošle godine. Osim što imaju isti cilj – titulu Evrpske prestonice kulture,...