Organizaciona struktura

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

 

Nemanja Milenković, direktor Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

 

Članovi Upravnog odbora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

 

dr Tijana Palkovljević Bugarski, istoričarka umetnosti, predsednica Upravnog odbora

prof. dr Momčilo Bajac, profesor komunikologije

prof. dr Igor Stamenković, diplomirani geograf-turizmolog

dr Darko Polić, doktor arhitekture i stručnjak za urbano planiranje

Danijela Mirkov Arkula, CFA, MBA, nosilac prestižne CFA licence iz oblasti investicionog menadžmenta i magistar marketinga

 

Umetnički direktor Fondacije „Novi Sad 2021“

 

Jovan Trkulja

 

Programski direktor Fondacije „Novi Sad 2021“

 

Dušan Kaličanin

 

Sektor za međunarodnu saradnju

 

Vuk Radulović, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju

Marton Meheš – koordinator saradnje sa Dunavskim regionom

Petr Šimon – koordinator za realizaciju projekta AiR ( Artists in Residence)

Vladimir Radmanović, stručni saradnik – prevodilac

 

Sektor za participativne projekte

 

dr Lazar Jovanov, samostalni stručni saradnik za participativne projekte

Milica Rašković, viši stručni saradnik za participativne projekte

Kristijan Potiron, savetnik za participativne projekte

 

Sektor za programsku komunikaciju

 

Dušan Vuković, samostalni stručni saradnik za programsku komunikaciju

 

Sektor za EU fondove

 

Đula Ribar, viši stručni saradnik za EU fondove

 

Operativni tim

 

Nemanja Jovanović, stručni saradnik za opšte poslove

Tijana Eter, stručna saradnica za administrativno-tehničke poslove