Организациона структура

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

 

Немања Миленковић, председник Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

др Тамара Зеленовић Васиљевић, извршна директорка

 

Чланови Управног одбора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

 

др Тијана Палковљевић Бугарски, историчарка уметности, председница Управног одбора

проф. др Момчило Бајац, професор комуникологије

проф. др Игор Стаменковић, дипломирани географ-туризмолог

др Дарко Полић, доктор архитектуре и стручњак за урбано планирање

Данијела Мирков Аркула, CFA, MBA, носилац престижне CFA лиценце из области инвестиционог менаџмента и магистар маркетинга

 

Сектор за међународну сарадњу

 

Вук Радуловић, руководилац сектора за међународну сарадњу

Мартон Мехеш – координатор сарадње са Дунавским регионом

Петр Шимон – координатор за реализацију пројекта AiR ( Аrtistс in Residence)

Владимир Радмановић, стручни сарадник – преводилац

 

Сектор за партиципативне пројекте

 

др Лазар Јованов, самостални стручни сарадник за партиципативне пројекте

Милица Рашковић, виши стручни сарадник за партиципативне пројекте

Кристијан Потирон, саветник за партиципативне пројекте

 

Сектор за програмску комуникацију

 

Душан Вуковић, самостални стручни сарадник за програмску комуникацију

 

Сектор за ЕУ фондове

 

др Тамара Зеленовић Васиљевић, руководилац сектора за ЕУ фондове

Ђула Рибар, виши стручни сарадник за ЕУ фондове

 

Оперативни тим

 

Немања Јовановић, стручни сарадник за опште послове

Тијана Етер, стручна сарадница за административно-техничке послове

Љубица Бачлић, стручна сарадница за правне послове

Љубица Розић, руководилац сектора за финансијске и правне послове