Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ i Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine, organizuju trodnevnu stručnu obuku 5, 6. i 7. kao i 19, 20. i 21. septembra „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u institucijama kulture sa teritorije grada Novog Sada i Zone 021 – Irig, Sremski Karlovci, Beočin.

Cilj obuka koje se odvijaju u kulturnoj stanici Eđšeg je da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske Unije, da nauče strateški da ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Tokom obuka polaznici razvijaju veštine i stavove koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i implementaciji projekata na lokalnom i regionalnom nivou.

Ostali ciljevi obuke: 

  • upoznavanje sa načinom upravljanja, osnovnim karakteristikama i programiranjem raspoloživih fondova u okviru IPA instrumenta za pretpristupne pomoći EU,
  • predstavljanje značaja pretpristupnih fondova Evropske unije,
  • upoznavanje sa konceptima programa prekogranične saradnje i programa Evropske unije,
  • upoznavanje sa osnovnim principima upravljanja projektnim ciklusom,
  • upoznavanje i praktična primena pristupa logičkog okvira u formulisanju i razvijanju projektnih ideja,
  • upoznavanje i osposobljavanje za korišćenje instrumenata koji olakšavaju pripremu projekata (drvo problema, drvo ciljeva itd.),
  • upoznavanje sa kriterijumima evaluacije kvaliteta projektnih ideja,
  • predstavljanje primera uspešnih projekata.

Realizovane obuke predstavljaju rezultat zajedničkog rada Fondacije „Novi Sad 2021“ i Fonda „Evropski poslovi“, na osnovu sporazuma o saradnji koji su ove dve institucije potpisale u decembru 2017. godine.

 

Ostavite odgovor