Oбука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“

Објављено у категорији: Вести

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ и Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине, организују тродневну стручну обуку 5, 6. и 7. као и 19, 20. и 21. септембра „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ за запослене у институцијама културе са територије града Новог Сада и Зоне 021 – Ириг, Сремски Карловци, Беочин.

Циљ обука које се одвијају у културној станици Еђшег је да се учесници оспособе да самостално формулишу предлоге пројеката према фондовима Европске Уније, да науче стратешки да их позиционирају у оквире дефинисаних приоритета и мера, као и финансијских ограничења. Током обука полазници развијају вештине и ставове који су неопходни за преузимање активне улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу.

Остали циљеви обуке: 

  • упознавање са начином управљања, основним карактеристикама и програмирањем расположивих фондова у оквиру ИПА инструмента за претприступне помоћи ЕУ,
  • представљање значаја претприступних фондова Европске уније,
  • упознавање са концептима програма прекограничне сарадње и програма Eвропске уније,
  • упознавање са основним принципима управљања пројектним циклусом,
  • упознавање и практична примена приступа логичког оквира у формулисању и развијању пројектних идеја,
  • упознавање и оспособљавање за коришћење инструмената који олакшавају припрему пројеката (дрво проблема, дрво циљева итд.),
  • упознавање са критеријумима евалуације квалитета пројектних идеја,
  • представљање примера успешних пројеката.

Реализоване обуке представљају резултат заједничког рада Фондације „Нови Сад 2021“ и Фонда „Европски послови“, на основу споразума о сарадњи који су ове две институције потписале у децембру 2017. године.

 

Оставите одговор