O platformi

ZAŠTO? 

Motiv: Imajući u vidu da je Novi Sad mesto susreta različitih kultura i da u njemu žive, rade i komuniciraju pripadnici 26 nacionalnih zajednica, te da on slovi za grad tolerancije u kojem se različitost uvek posmatrala kao prednost, Fondacija Novi Sad 2021 je u 2017. godini pokrenula platformu PLUS kako bi upravo ova odlika Novog Sada poslužila za promovisanje suštinskih evropskih vrednosti, što je u skladu sa uverenjem iskazanim u Aplikacionoj knjizi u okviru tematskog Mosta Duga da je različitost naša snaga. 

 

ŠTA?

Misija: Kreiranje projektne platforme PLUS, u skladu tim, ima za cilj da doprinese afirmisanju politike kulturne raznolikosti na teritoriji grada Novog Sada i Zone 021. Konkretno, platforma predviđa niz programsko-projektnih aktivnosti koje bi bile usmerene promovisanju verske, kulturne i nacionalne tolerancije, kulturnih vrednosti, 

kulturnih identiteta i sadržaja svojstvenih različitim nacionalnim zajednicama, koje na teritoriji Vojvodine i Novog Sada žive, rade i stvaraju. Jedan od ciljeva projektovanja ove programske platforme je i preispitivanje pozicije „manjine“ u savremenim socio-kulturnim okolnostima.  

 

KADA? 

Novembar mesec. 

 

KAKO? 

Programski koncept: 

  • Multikulturni karakter
  • Afirmacija različitih kulturnih identiteta i vrednosti kulturnog diverziteta

 

Noseći projekat: 

 

Synergy#WTF

Festival na jednom mestu okuplja profesionalne pozorišne umetnike koji,u sredinama u kojima žive, stvaraju na jezicima nacionalnih zajednica kojima pripadaju. Na festivalu učestvuju profesionalne pozorišne trupe i pozorišta koji su autentičan umetnički izraz manjinskih jezičkih zajednica u zemljama u kojima žive (van svojih matica). Osnova za izbor je evropska karta manjinskih jezika.  

 

 

Ostali projekti

Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima

Cilj Evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima je unapređenje informisanja manjinskih zajednica i interkulturnog dijaloga između medija manjinskih zajednica Evrope, lokalnih i nacionalnih medija kroz prisutnost sadržaja 

manjinskih medija u lokalnim i nacionalnim medijima, kao i razmena najboljih praksi na području izdavaštva u toku digitalizacije i postojećih demografskih društvenih promena, sa posebnim fokusom na mogućnosti razvoja grada Novog Sada kao 

evropske prestonice kulture 2021. godine i doprinos manjinskih i lokalnih medija koheziji društva.

 

Multimedijalna platforma savremene ženske umetnosti, terorije i aktivizma K.A.T.

Ideja platforme: stvaranje prostora za prezentaciju svih vidova aktuelnog ženskog stvaralaštva i doprinosa oživljavanju ženske scene. Aktivnom razmenom te međusobnim upoznavanjem i povezivanjem umetnica, teoretičarki i aktivistkinja ponovo bi se oživela uzazajmna saradnja i mogućnosti zajedničkog delovanja koje su trenutno gotovo zamrle.

 

Novosadski džez festival

Ovaj festival ima dugu i bogatu tradiciju i Fondacija ga podržava kroz projekat iz Aplikacione knjige Bratski džez orkestri Evrope u okviru kojeg je 2017. godine organizovan EPK dan i nastup džez bendova iz podunavskih gradova – evropskih prestonica kulture, a 2018. godine kroz nastup Džambo big benda (radiotelevizijskih bing bendova iz Ljubljane, Zagreba i Beograda), kao i kroz rezidencijalni program edukacija radioničarskog tipa sa gostujućim džez muzičarima iz Poljske i Mađarske. Ovakvim konceptom podstiče se i oživljava međunarodna saradnja između lokalnih i evropskih kulturnih organizacija i/ili umetnika i time doprinosi promovisanju politike kulturne raznolikosti grada.