О конференцији

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „НЕУТРАЛНО“

Дијалог о новим културним просторима

9. и 10. мај 2018.

Нови Сад

 

Културни центри као тековина културне обнове послератне Европе, настали као потреба за демократизацијом и  децентрализацијом културних садржаја најпре у Француској, постали су модели институционалног организовања културе и у другим европским земљама. Земље бивше Југославије су моделе државних културних центара развијале од краја 60-их до 80-их година прошлог века, да би током 90-их година они већином били угашени или су променили намену. Данас када говоримо о културним просторима, све више мислимо на нове социокултурне хибриде чије активности често комбинују културу, технологију, економију, урбанизам и друштвени активизам. Тај неутрални простор њиховог деловања, који измиче свакој класификацији, представља значајан полигон за друштвени и урбани развој градова. Способни да мобилишу заједницу и покрећу промене ови нови културни простори често представљају противтежу класичним тромим институцијама културе. Како је повећање учешћа грађана у културном животу заједнице један од главних циљева културних политика у већини европских земаља, улога нових културних простора постаје све важнија.  

Кључно питање овог дијалога јесте како нови културни простори успевају да прилагоде своју улогу друштвеног и едукативног субјекта са захтевима за економском самоодрживошћу. Промена друштвено-политичког амбијента, подстицање тржишног начина функционисања, промена система финансирања и правног статуса културних простора захтевају развијање нових вештина и прилагођавање насталим околностима. Такође, питање је и да ли су и на који начин они  успели да задрже своју независну улогу у односу на званичну државну културну политику и идеологију и тиме (п)остану кључни елеменат развоја заједнице и друштва.

И поред тога што је замишљен у формату конференције, „Неутрално“ суштински представља простор за дијалог који ће у Новом Саду током два дана, 9. и 10. маја 2018. године,  представити различите моделе културних простора  у Европи и региону. Коменаџери неких од најуспешнијих културних простора из Немачке, Аустрије, Француске, Шведске, Италије, Словеније, Мађарске, Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије ће кроз четири панела и две радионице упознати учеснике/-це са различитим приступима и моделима у њиховом управљању и одрживости.  Размотриће се актуелни приступ рада са заједницама као један од модела и потражити одговор на питање да ли титула Европске престонице може бити покретач дугорочних промена.

Посебан догађај  биће одржан за представнике установа  културе који ће добити прилику да се умреже са чланицама EUNIC кластера, мреже европских националних института за културу који делују у Србији.

Иницијатор и организатор дијалога, Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ заједно са локалним организацијама и са Европским националним институтима за културу у Србији (EUNIC Србија) покреће овај пројекат ради усвајања добрих пракси у управљању одрживим ресурсима за развој културног капацитета и урбане регенерације Новог Сада и Зоне 021 (општина Ириг, Беочин и Сремски Карловци) у периоду од 2018. до 2022. године.

Конференција се реализује уз подршку Гете института у Србији, Амбасаде Шведске у Београду, Аустријског културног форума и Француског института у Србији.

Међународна конференција „Неутрално“ део је прославе Дана победе који се традиционално обележава у Новом Саду 9. маја кроз манифестацију Ритам Европе у организацији Студентског културног центра. Ове године додатно прослављамо  и прославу титуле Најбољег европског великог фестивала коју је коју је Егзит фестивал недавно освојио по други пут у овој деценији.