O konferenciji

Grad Novi Sad, Evropska prestonica kulture za 2021. godinu, je na početku realizacije svog najvećeg projekta – obnove nekadašnje fabrike na obali Dunava u novu namenu kreativnog distrikta. Nekadašnja fabrika metalnih proizvoda “Petar Drapšin”,  koja je radila u periodu od 1922 do kraja 1960-ih godina, je prostor izuzetnih potencijala. Nekadašnja fabrika, lokalno poznata kao „Kineska četvrt“, prostire se na gotovo 3 ha. Objekti i prostori, u vlasništvu Grada Novog Sada, iako zapušteni, do pre godinu dana bili su pretežno namenjeni skladištima i malim radionicama.

Veoma mala, ali značajna zajednica umetnika čini Kinesku četvrt potencijalnim središtem savremenog kulturnog, umetničkog i kreativnog stvaralaštva.

U okviru projekta ”Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”, Kineska četvrt je zamišljena kao novosadski kreativni centar, sa omladinskim stvaralaštvom u njegovom središtu. U tom cilju, u procesu je obnova i nadogradnja jednog objekta koji će biti Kreativna stanica „Omladinski centar“.

Kako smo na početku fizičke obnove objekata i skorašnjeg početka uvođenja savremene infrastrukture, vreme je da razgovaramo o mogućnostima za siguran i održiv život novosadskog kulturnog distrikta “ Kineska”.

Konferencija Kreativni distrikt Kineska, održaće se od 23 – 25.10 u prostoru Istorijskog Arhiva Novog Sada. Konferencija će okupiti relevantne govornike u oblasti organizacije i menadžmenta kreativnih distrikta iz sveta, regiona i Srbije, sa fokusom na primere dobre prakse iz gradova sličnih Novom Sadu. Govornici i učesnici biće naučni istraživači, menadžeri u kulturi,  organizacije i pojedinci koji se bave osmišljavanjem ili delovanjem u kulturi u širem smislu, predstavnici Grada i gradskih uprava i umetnici koji već stvaraju u prostoru Kineske Četvrti.

 U tri dana konferencije, kroz predstavljanje primera i iskustava sa fokusom na Evropu i Evropske prestonice kulture, razgovaraće se i razmenjivati iskustva o prostornim, imovinsko – pravnim, strukturalnim i kreativnim aspektima upravljanja Kineskom četvrti,  kao važnom čvorištu za podršku kulturnom stvaralaštvu i razvoju kreativnih industrija Novog Sada.

Cilj konferencije je definisanje okvira stvaralačkog delovanja i pronalaženja najbolje primenjivog modela menadžmenta Kreativnog distrikta „Kineska“ kao početka definisanja smernica za izradu gradskog dokumenata za upravljanje istim.

Organizator konferencije je Fondacija „Novi Sad EPK 2021“ u okviru svog programa „Geneza“, a konferencija  je i deo svečanog otvaranja drugog od četiri nova prostora – kulturne stanice NS-a, nekadašnje fabrike svile pretvorene u Kulturni centar Svilara.

 

Prvi dan konferencije je posvećen prikazu koncepta hibridnog prostora namenjenog kreativnim industrijama, kulturi i umetnosti, odnosno benefitima koje lokalna zajednica i grad u celini  može da ima. Takođe, ova tema će biti funkcionalno i prostorno kontekstualizovana na nivou Novog Sada, kao Evropske prestonice kulture 2021. godine. U uvodnom delu, biće predstavljena Kineska četvrt – budući kreativni distrikt Novog Sada. U drugom delu, biće predstavljeni uspešni primeri kreativnih prostora iz Srbije i regiona, kako bi se kroz postojeću praksu definisao budući okvir funkcionisanja Kineske četvrti

Drugi dan konferencije biće posvećen upravljanju i mehanizmima koje treba utvrditi i primenjivati kako bi se obezbedio kvalitetan, održiv i dugoročan razvoj kreativnog distrikta. Nakon uvodnog predavanja, biće predstavljeni primeri iz prakse, iz regiona srednje Evrope, kako bi se na već definisanim i u praksi oprobanim modelima, započelo razmišljanje o razvoju modela za upravljanje Kreativnim distriktom „Kineska“ u Novom Sadu.

Treći dan konferencije biće posvećen isključivo okruglom stolu sa ključnim akterima budućeg kreativnog distrikta: predstavnicima Fondacije „Novi sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, predstavnicima gradskih uprava za imovinu i kulturu, umetnicima iz Kineske četvrti, pravnici i drugi stejkholderi od značaja. Pored učesnika okruglog stola, u publici bi bili predstavnici raznovrsnih kreativnih industrija, kulturnih i umetničkih delatnosti iz Novog Sada koji bi pomogli da se definiše okvir funkcija i osnovne smernice budućeg menadžmenta distrikta.

Nakon konferencije, dobijeni inputi će se obrađivati i pripremati u cilju konačnog donošenja gradskog akta kojim će se urediti rukovođenje Novosadskim kreativnim distriktom „Kineska“.