Novi Sad 2021 „laboratorija za inovacije u turizmu“

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Transformativni turizam u Evropskim prestonicama kulture (Transformative Tourism across European Capitals of Culture – Traces) je projekat koji ima za ideju podsticanje kulturnog turizma kao osnove za održive prestonice kulture i nakon godine titule. U sprezi sa kreativnim industrijama, kroz inovacije u turizmu i promenu percepcije od klasičnog ka tzv. „transformativnom turizmu“ tj. okretanju sa jednostavnih turističkih iskustava ka, takoreći, interaktivnom turizmu, prestonice kulture kroz ovaj projekat pronalaze inovativne načine da posetioci ovih gradova postanu učesnici-kreatori samog iskustva.

„Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ od sada je deo evropske mreže partnera (između ostalih tu su i Matera 2019, Rijeka 2020, Košice 2013, Livarden 2018, San Sebastijan 2016, Rur 2010, Univerzitet u Rijeci, Materahab…),  na projektu „Traces“ čime postaje još jedna „laboratorija za inovacije u turizmu“.

Projekat se implementira se u okviru COSME programa Evropske unije, čiji je cilj da pomogne rast malih i srednjih preduzeća i jača njihovu konkurentnost i održivost. Projekat nudi kreativni, višeslojni i prilagođen kulturni turizam kroz Evropske prestonice kulture, koji omogućava prestonicama kulture da iskoriste legate svojih aktivnosti.

Ciljevi projekta su: diversifikacija transnacionalne turističke ponude, promocija sinergija između turizma i privrede, obezbeđivanje jake evropske dimenzije, ponuda novog i kreativnog narativa za Evropske prestonice kulture, organizacija trojnog okvira za planiranje (akcioni plan, poslovni plan i sistem indikatora).

Ostavite odgovor