Novi Sad 2021 priprema aplikacije za međunarodne projekte

Objavljeno u kategoriji: Aktuelno

Od trenutka dobijanja titule Evropske prestonice kulture, stručni tim Novi Sad 2021 intenzivno radi na jačanju evropske dimenzije Projekta i promovisanju vrednosti ove prestižne titule u međunarodnim okvirima. S tim u vezi, u saradnji sa brojnim stučnim institucijama iz zemlje i inostranstva, tim Novi Sad 2021 trenutno priprema aplikacije za tri međunarodna projekata, u dva različita programa: IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i programa Citizens for Europe.

U okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija u pripremi su projektne aplikacije za dve projektne ideje koje proističu direktno iz Aplikacione knjige (bid book) na osnovu koje je Novi Sad poneo titulu Evropske prestonice kulture.

Imajući u vidu činjenicu da je Fondacija Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture osnovana 5. januara 2017. godine, kao i pravilo IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija da potencijalne partnerske organizacije u projektnim predlozima moraju da posluju minimum godinu dana kako bi stekle uslov da budu partneri, u dva projektna predloga koja će se predati do 31. januara, odnosno krajnjeg roka za Drugi poziv u okviru ovog programa, dve organizacije iz Novog Sada – Prirodno matematički fakultet i ŠOSO „Milan Petrović“ – apliciraju sa svojim partnerima iz Mađarske, a uz koordinaciju aktivnosti sa stručnim timom Fondacije Novi Sad 2021.

U okviru projektnog predloga Prirodno matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu, u saradnji sa mađarskim partnerima iz Segedina, u pripremi je projektni predlog pod nazivom Culture on the palm-Palmculture. Osnovni cilj ovog projekta je prikupljanje istorisjkog i kulturnog nasleđa Novog Sada i Segedina i uspostavljanje integralne, po kategorijama sistematski uređene baze podataka iz kojih će biti izrađen interaktivni internet portal. Pored istorisjkog kulturnog nasleđa predviđeno je sakupljanje na „jednom mestu“ i savremenu ponudukao što su festivali, koncerti, pozorišne predstave, izložbe i slično.

Drugi projektni predlog u okviru ovog programa prekogranične saradnje priprema se u saradnji novosadske ŠOSO „Milan Petrović“ sa školom u Baji koja takođe brine o deci sa posebnim potrebama, što predstavlja posebnu vrednost projektnog predloga pod nazivom Soundbeam. Ideja je da se zajedničkim naporima i inicijativama neguje kulturno i umetničko stvaralaštvo kod mladih osoba sa invaliditetom u oblasti muzike, a kroz korišćenje novih tehnologija. Implementacija projekta će omogućiti mladim ljudima sa invaliditetom mogućnost da aktivno učestvuju u kulturnim i javnim dešavanjima u svojim zajednicama, da na taj način postanu još „vidljiviji“ pokazujući svoje muzičke veštine i doprinesu stvaranju pozitivnih stavova prema osobama sa invaliditetom i uklanjanju psiholoških i socijalnih barijera.

U okviru Programa Citizens for Europe, Fondacija Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture, zajedno sa Gradom Novim Sadom i partnerima iz evropskih zemalja, priprema aplikaciju za projekat pod nazivom Street Participation for Active Citizenship in Europe (SPACE). Ovaj projekat ima za cilj da podstakne građane da učestvuju u javnim razgovorima o „evropskim pitanjima“, a metodologija koja će se koristi biće svojevrsna ulica debata pod nazivom „Porteurs de Paroles“.

Ovo su tek prvi projekti sa kojima Fondacija Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture samostalno ili u saradnji sa brojnim partnerima aplicira kod međuanordnih organizacija i fondova. Važno je napomenuti da je 2017. godina, odnosno godina nakon proglašenja grada za Evropsku prestonicu kulture takozvana „nulta godina“. Tim Fondacije nastavlja sa istom energijom, entuzijazmom i kreativnošću koju je i panel nezavisnih evropskih stručnjaka prepoznao i dodelio Novom Sadu ovu prestižnu titulu.

Ostavite odgovor