„Novi Sad 2021“ povezuje romske organizacije koje deluju na Klisi

Objavljeno u kategoriji: Izveštaji

Projekat „Kulturne stanice“ jedan je od glavnih projekata koji treba da predstavlja okosnicu Evropske prestonice kulture za 2021. godinu. Kao vid izmeštanja kulturnih sadržaja van centra i kulturnog oživljavanja gradskih naselja predviđeno je otvaranje četiri kulturne stanice koje su simbolično dobile nazive po stranama sveta na kojima se ti delovi grada nalaze. Ove godine planirano je otvaranje prve kulturne stanice Sever koja će biti smeštena na Klisi.
Tim povodom, tim za participaciju i uključivanje građana inicirao je niz sastanaka sa različitim stejkholderima na Klisi, kako bi heterogeno stanovništvo ovog naselja bilo podjednako uključeno.

Tako je početkom maja održano više sastanaka sa predstavnicima romskih organizacija i organizacija koje aktivno rade sa Romima na teritoriji Novog Sada, a u cilju razvoja kulturne stanice na Klisi. Na sastancima je predstavljen koncept Evropske prestonice kulture sa posebnim naglaskom na projekat „Kulturne stanice“, a predstavljeni su i projekti iz Aplikacione knjige koji će biti realizovani kao deo programa kulturne stanice Sever. Takođe, svaka organizacija predstavila je svoj rad, kao i izazove s kojima se susreće. Mapirane su tačke saradnje svih uključenih organizacija, a načini za realizaciju programa biće razrađeni na narednim sastancima.

Organizacije koje su prisustvovale sastancima su:

Ekumenska humanitarna organizacija, Unija Romskih studenata, Udruženje „Mala srećna kolonija“, Udruženje „Grabb“, Udruženje „Groove“, Udruženje „Pralipe“.

Ostale organizacije koje su planirane da budu uključene:
Novosadski humanitarni centar i Interkulturalni teatar.

Ostavite odgovor