Нови лого и дизајн пројекта Нови Сад 2021

Објављено у категорији: Вести

Један од циљева Одбора за 2014. годину био је осмишљавање и израда новог брендинга и визуелног идентитета пројекта. Ово је рађено зато што су промотивне активности и медијска препознатљивост изузетно значајне за добијање статуса кандидатуре, али и због промоције кандидатуре међу грађанима, чија је улога изузетно значајна у овом поступку. Приликом израде дизајнерског решења водило се рачуна о једноставности. Пратећи дугогодишњу праксу досадашњих Европских престоница културе, уочено је да су аутори највише потенцирали значај саме године кандидатуре. Визуелни идентитет пројекта Нови Сад 2021, осмишљен је на тај начин што се инсистирало на симболичком значењу цифара године кандидатуре, али су се имали у виду и поједини симболи Новог Сада. При креирању лога употребљени су бројеви 20 и 21 и интерпункцијски знаци, на тај начин што је иза броја 20 постављен зарез, а иза броја 21 тачка. Овај знак је, истовремено бројање година (и векова) до године за коју се Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе. Поред тога, модификован је број два, тако да подсећа на лабуда, а са обзиром да у логу има два броја 2 они истовремено симболизују Ису и Бису, лабудове који су један од модерних симбола нашег града. Део новог лога је и нови мото пројекта – КУЛТ ТУРА, који је део новог бренда кандидатуре нашег града. У оквиру лога искоришћене су и четири основне теме стратегије Нови Сад 2021, које су симболизоване цртама и градативно послагане од теме – нове везе, преко теме нове снаге и нови простори, да би се целина заокружила последњом темом – нова Европа који је просторно заокружен помоћу црта.

Оставите одговор