Nacrt strategija projekta Novi Sad 2021

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Članovi stručnog tima za kandidaturu Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021.godine, Natali Beljanski, mr Darko Polić i Goran Tomka, dobili su zaduženje da izrade strateški dokument na osnovu kojeg će se planirati i realizovati programske i projektne aktivnosti, odnosno koji sadrži osnovne smernice za izradu aplikacije. Sa izradom strategije započeto je još 2013, a prva radna verzija razmatrana je pred Odborom na prvoj sednici, u februaru 2014.godine. Konačna verzija Nacrta strategije Novi Sad 2021 usvojena je na osmoj sednici Organizacionog odbora, 14. oktobra 2014. godine.

Reč je o dokumentu koji je rezultat istraživačkog i planerskog rada radnog tima koji ga potpisuje. Ideje iznete u ovom tekstu predstavljaju poziv na razmišljanje o razvoju Novog Sada kao prestonice kulture, kao i mogućnostima da takav razvoj postane stvarnost. Upravo zbog toga, proces planiranja projekta Novi Sad 2021 započeo je uključivanjem kulturnog sektora, lokalnog stanovništva i civilnog društva. Nakon niza razgovora sa predstavnicima preko 50 kulturnih organizacija i institucija, koji su prisustvovali sastancima radnih grupa, izdvojili su se određeni opšti problemi u vezi sa stanjem u kulturi Novog Sada čije će prevazilaženje biti osnova za kreiranje projekta Novi Sad 2021. U nedostatku nacionalne, pokrajinske i lokalne strategije u oblasti kulture, predloženi kulturni sadržaji pokrivaju široko polje mogućih pravaca kulturnog razvoja i veliki broj tema. Oni, naravno, ne predstavljaju sumu svih potrebnih, a još manje mogućih projekata u gradu, već onih koji se uklapaju u koherentnu celinu projekta Evropske prestonice kulture. Zbog nestabilne ekonomske situacije, svesno su izbegnuti oni projekti koji su proceduralno složeniji, potencijalno neizvesni i zahtevaju velike budžete (obnova tvrđave, izgradnja koncertne dvorane, izgradnja pešačkih mostova i drugo). Novi Sad 2021 je platforma za razvoj kreativnih potencijala Novog Sada. Ovaj projekat, pre svega, treba da motiviše i inspiriše radnike u kulturi, ali i sve građane na preispitivanje dosadašnjih vrednosti i postavljanje novih ciljeva u pravcu kulturnog razvoja grada.

Strategija se zasniva na četiri osnovna stuba: (1) javne institucije kulture, (2) nezavisna kulturna scena, (3) kulturne i kreativne industrije i (4) svakodnevna kultura građana i amaterizam. Svako od ovih polja delatnosti poseduje specifične izazove i mogućnosti, resurse i potrebe, te su programi koji se predlažu upravo zasnovani na specifičnostima svakog od njih.U onim aspektima u kojima aktivnosti rešavaju zajedničke potrebe i probleme, predlagaće se transverzalni projekti. U okviru svakog od stubova, predviđaju se intervencije u vidu projekata, programa i inicijativa koje idu u četiri pravca delovanja, odnosno četiri teme: a) Nove veze (Re-connect) sa idejom izgradnje zajedništva kroz kreativno stvaralaštvo. Reč je o projektima koji se bave uspostavljanjem novih veza ili ponovnim uspostavljanjem starih, između udaljenih grupa, delatnosti i zajednica, koji streme društvenoj koheziji; b) Nove snage (Empower), koja teži osnaživanju kapaciteta pojedinaca i organizacija za učešće u lokalnoj privredi, kulturi i politici; v) Novi prostori (Localize), tema koja stremi uređenju postojećih i kreiranju novih javnih prostora za susret kultura, preduzetništvo u kulturi i kulturni razvoj; g) Nova Evropa (European look) sa osnovnim zadatakom osnaživanja postojećih i kreiranje novih kulturnih, društvenih, političkih i ekonomskih veza lokalnih aktera i inostranih partnera iz evropskog prostora, odnosno profilisanju Novog Sada kao kulturne prestonice Evrope, najpre kroz stvaranje novih veza sa evropskim kulturnim prostorom, kao i kroz otkrivanje i aktiviranje postojećih.

Projekti u fokusu će biti definisani po modelima kulturnog menadžmenta koji su u skladu sa potrebama korisnika (vlasnika zakupaca, lokalnog stanovništva i Grada Novog Sada), prostornim mogućnostima (u duhu mesta, kvalitetu i vrsti objekata, stepenu zaštite objekata), odnosa prema okruženju (blizina zelenih i drugih javnih prostora, Dunava i drugo) i potrebama profilisanja Novog Sada kao kulturnog centra i kandidata za EPK 2021. Art kvart je zamišljen kao novi centar kulturne produkcije Novog Sada, istraživački centar i centar razmene znanja iz oblasti vizuelnih umetnosti, dizajna, izvođačkih umetnosti, muzike, novih medija, razvoja kompjutera i softvera. Kineska četvrt sa Češkim magacinom u Novom Sadu jedan je od izvanrednih primera moguće uspešne redefinicije industrijskog prostora u prostor kulturne namene. Dugogodišnja zainteresovanost kulturne javnosti Novog Sada za Kinesku četvrt i činjenica da su pojedini umetnici i organizacije, na sopstvenu inicijativu, već iznajmili neke od prostora na ovoj lokaciji za potrebe ateljea i radionica, govori u korist tvrdnji da je Kineska četvrt trenutno možda najadekvatniji prostor za ovakvu vrstu delatnosti. Pretvaranje Kineske četvrti sa Češkim magacinom u Art kvart predstavljao bi vizionarski poduhvat Grada, kako očuvanja industrijskog nasleđa Novog Sada, tako i stvaranja kreativnih industrija. Ranžirna stanica (delovi i celina) – centralni objekat ložionice sa okretnicom posebno je interesantan za redefinisanje u prostor za savremenu umetničku produkciju, zbog svoje izuzetne kulturno-istorijske važnosti i činjenice da je okretnicu projektovao Ajfelov tim.Takođe, značajni efekti za kulturni razvoj postigli bi se preuređenjem izvesnih javnih površina.Osnovni cilj je uređenje partera Trga galerija za javno korišćenje i smanjenje broja parking mesta Izgradnja paviljona gradske galerije uz severnu fasadu Galerije Pavla Beljanskog, grad bi konačno dobio izložbeni prostor za izložbe srednjeg i velikog formata.Uređenjem prostora između Muzeja Vojvodine i Muzeja savremene umetnosti, dobio bi se kvalitetan i bezbedan javni gradski prostor u starom jezgru grada.Prostor bi bio namenjen promociji delatnosti obe institucije i organizovanjem aktivnosti na otvorenom (zbirka skulptura, povremene izložbe, promocije,) Nikolajevska porta i Trifkovićev trg su dva kvalitetna javna prostora koji su neuređeni i nebezbedni, odnosno koriste se kao parking.Osim Trga slobode i Katoličke porte, grad bi počeo da koristi još dva izuzetna istorijska ambijenta koji bi unapredili kvalitet javnih prostora zaštićenog starog gradskog jezgra i pružile nove šanse za razvoj. Uređenje urbanih džepova je projekat uređenja mini-javnih prostora koji se kao model malog obima finansiranja sa značajnim efektom na život javnih prostora u različitim delovima grada (tri javna prostora u Almaškom kraju, ugao Železničke i Maksima Gorkog, plato kod Robne kuće na Novom naselju, Trg prote Mihaldžića u Podgrađu…). Uređenjem trgova grad će ostati bez dela parking prostora. U javne prostore spadaju i zeleni, rekreativni prostori grada, pa se malim projektima mogu urediti postojeći i novi (planirani) zeleni prostori: obnova paviljona „Pet glava” u Kameničkom parku, izgradnja ograde oko Dunavskog parka, uređenje zelene površine uz Bulevar Evrope na novonaseljskoj strani i druge.

Ostavite odgovor