Nova mesta – Mikrogranting 2020

U sklopu priprema za 2021. godinu, Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ (u daljem tekstu: Fondacija), kroz projekat iz Aplikacione knjige „46 urbanih džepova“ (novi naziv: „Nova mesta“), u saradnji sa građanima, realizuje manje urbane intervencije na području Grada Novog Sada i „Zone 021“ (opštine Irig, Beočin i Sremski Karlovci) (u daljem tekstu: „Nova mesta – Mikrogranting“).

Osnovni cilj konkursa „Nova mesta – Mikrogranting“ je jačanje svesti o značaju učešća lokalne zajednice u uređenju malih urbanih javnih prostora i podizanje kapaciteta građana i lokalne zajednice za uređenje malih urbanih prostora kroz zajednički rad.

 

Na konkursu mogu učestvovati sledeća pravna lica:

 • udruženja građana sa sedištem u Novom Sadu i „Zoni 021“;
 • stambene zajednice;
 • druga udruženja građana.

Ovim konkursom mogu se finansirati:

 • novi urbani mobilijar (klupe, korpe za otpatke, zaštitni stubići, držači za bicikle, žardinjere, pergole, saletle i sl.);
 • ozelenjavanje površina (sadnja na javnim površinama, sadnja postavljanjem žardinjera i uređenjem starih peščanika);
 • akcije čišćenja i uređenja prostora, kulturne i ekološke aktivnosti, isticanje kulturnog nasleđa;
 • uređene površine za socijalne aktivnosti (polje za boćanje, mini skejt-park, oprema za javni šah, javni ormarići – biblioteke i dr.);
 • prostor za kreativno izražavanje;
 • drugi kreativni predlozi, koji se smatraju tekućim održavanjem prostora. 

Ovim konkursom neće se finansirati:

 • gradnja ili rekonstrukcija objekata (zgrada);
 • uređenje velikih površina (trgova, parkova, šetališta i sl.);
 • redovno održavanje javnih prostora (popravka popločanja, komunalni otpad i sl.);
 • postavljanje saobraćajne signalizacije (semafora, pešačkih prelaza, saobraćajnih znakova);
 • uređenje saobraćajnih površina (popravka saobraćajnica i sl.);
 • uređenje i pravljenje parking prostora;
 • finansiranje naknada i plata članova projektnog tima;
 • finansiranje već sprovedenog projekta (delimično ili u celosti);
 • ulaganje u privatno vlasništvo (mesta koja nisu dostupna javnosti, predmeti i uređaji koji ostaju u privatnom vlasništvu);
 • kupovina opreme;
 • oslikavanje murala.

Predložene lokacije moraju biti javne površine koje su svima dostupne, na području Grada Novog Sada i Zone 021 (opštine Irig, Beočin i Sremski Karlovci).

 

Opredeljena sredstva Fondacije za realizaciju konkursa iznose 6.000.000,00 dinara (slovima: šest miliona dinara i 00/100), dok iznos pojedinačnog granta iznosi može iznostiti maksimalno do 450.000,00 dinara (slovima: četiri stotine pedeset hiljada dinara i 00/100).

 

Podnosilac prijave može konkurisati sa najviše 2 predloga projekta. Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat na posebnom Prijavnom formularu i kao poseban imejl.

 

 

PROCEDURA KONKURISANJA I SPROVOĐENJA KONKURSA

Javni konkurs će biti sproveden u dva kruga.

 

Prvi krug

Za učestvovanje u prvom krugu konkursa, potrebno je ispuniti zvanični Prijavni formular i obezbediti osnovne informacije o lokaciji.

Finalno popunjeni Prijavni formular trebalo bi pretvoriti u PDF dokument, koji se pečatiran, potpisan i skeniran, poslati na sledeću imejl adresu, uz odgovarajuću naznaku: predlog@ns2021.rs,  Subject: Za Javni konkurs „Nova mesta – Mikrogranting“.

Napomena: Elektronsku verziju je potrebno dostaviti najkasnije do 24. februara 2020. godine, u 23:59 časova.

Nakon obavljenog stručnog žiriranja svih pristiglih radova, Komisija će napraviti uži izbor predloga koji će se plasirati u drugi krug Konkursa.

 

Drugi krug

Inicijatori predloga koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor sa Komisijom, u periodu od 25. do 28. februara 2020. godini.

Učesnici drugog kruga biće u obavezi da dodatno razrade svoje predloge i sačine detaljne troškovnike za izradu predloženih rešenja, uz stručnu pomoć arhitekte iz Fondacije.

Učesnici drugog kruga dostavljaju svoje razrađene finalne predloge najkasnije do 4. marta 2020. godine i to na sledeće načine:

 • PDF dokument poslati imejlom na adresu predlog@ns2021.rsSubject: Za Javni konkurs „Nova mesta – Mikrogranting“
 • Štampanu verziju dostaviti lično ili poštom na adresu:

              Za Javni konkurs „Nova mesta – Mikrogranting“

              Fondacija ”Novi Sad 2021“

              Trg slobode 3

              21101 Novi Sad

           

Napomena: Elektronsku verziju je potrebno dostaviti najkasnije do 4. marta 2020, u 23:59 časova. Ukoliko se šalje poštom, datum na pečatu pošiljke ne sme biti stariji od 4. marta 2020. godine.

 

Nakon prijema finalnih predloga, uz konačnu rang listu i na predlog Komisije, direktor Fondacije donosi konačnu ocenu i odluku o dobitnicima mikrograntova, a najkasnije do 13. marta 2020. godine.

Odluka je konačna.

Odluka o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljena na internet stranici Fondacije www.novisad2021.rs i dostavljena svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

 

Konkursna dokumentacija

Poziv javnog konkursa i detalji prijave – Mikrogranting 2020

Prijavni formular – Mikrogranting 2020

Uputstvo za prijavljivanje – Mikrogranting 2020

Uputstvo za izvođenje radova – Mikrogranting 2020

Odluka Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa

Odluka o raspodeli sredstava za javni konkurs „Nova mesta – Mikrogranting“ za 2020. godinu.