Otvoreni poziv za umetničku rezidenciju u Košicama za 2020. godinu

Fondacija „Novi Sad 2021“ u okviru programa Plants AiR – rezidencije i razmene umetnika i radnika u kulturi, a u saradnji sa organizacijom KAIR – Košice Artist in Residence, Slovačka (https://www.kair.sk/about/), objavljuje

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU za selekciju umetnika/-ce za umetnički rezidencijalni program u Košicama (Slovačka)

Rezidencijalni boravak predviđen je za jednog/-u umetnika/-cu iz oblasti vizuelne umetnosti, novomedijske umetnosti, zvukovne umetnosti (sound art) i/ili performansa. Tematski okvir rezidencijalnog boravka je Međuzavisnost (Interconnectedness), sa fokusom na suodnos čoveka i svog okruženja. Predloženi umetnički projekat trebao bi da istraži načine na koji ljudi, priroda i životinje uzajamno deluju, ali istovremeno i da kritički propita kako se kroz antropocentrični humanizam stvara jaz između čoveka i prirode/životinja. Imajući u vidu sve izraženiju ekološko krizu, ali i ispoljavanje brojnih razvojnih protivurečnosti (političko-ekonomski i ekološki uticaj razvijenih država na zemlje u razvoju), umetnički projekat bi trebalo da otvori pitanje kako da umetničkim sredstvima negujemo kolektivne i demokratske forme razumevanja naše ekološke budućnosti: Kako osigurati ista prava za sve, uključujući i životinje?; Kako zaštititi buduće generacije?; Kako odrediti sopstvene vrednosti?; Kako uticati na javni sektor, institucije i zakon? Predloženi umetnički projekat može se baviti i ličnim, psihološkim iskustvima i aspektima našeg promenljivog prirodnog okruženja, te da propita kako ekološki problemi i njihove političke implikacije utiču na emocionalni i socijalni razvoj pojedinca (npr. ekološka anksioznost).

Od izabranog/-e umetnika/-ce se očekuje da završi jedan umetnički projekat tokom boravka u Košicama. Rezidencija traje do 8 sedmica u okvirnom periodu od 1. marta do 30. aprila 2020. godine. Tačno vreme boravka u Košicama, obaveze rezidenta za vreme rezidencije, kao i detaljna razrada ideje koju potencijalni kandidat/-kinja predloži, biće dogovoreni u saradnji sa organizacijom-domaćinom. Organizacija KAIR – Košice Artist in Residence pruža umetniku/-ci smeštaj, studio, finansijsku i produkcionu podršku.

Rezidencijalni boravak podrazumeva mesečnu stipendiju u iznosu od 1000 €, kao i troškove puta u maksimalnom iznosu od 350 € koje pokriva Fondacija “Novi Sad 2021”.

Organizacija KAIR obezbeđuje smeštaj i pokriva troškove materijala rezidentu u visini do 500 evra (neto) za izradu umetničkog dela.

Od kandidata/-kinje se očekuje da ispune sledeće uslove:

 1. da su punoletni državljani/-ke Republike Srbije;
 2. da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije (umetnici/-ce sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada i partnerskih opština Zone 021 na projektu „Novi Sad 2021“: Iriga, Beočina i Sremskih Karlovaca imaju prednost);
 3. da se bave sledećim disciplinama: vizuelna umetnost, digitalni mediji, izvođačka umetnost, sound art i sl;
 4. da tečno govore engleski ili slovački jezik;
 5. da nisu izabrani u ranijem periodu za neki od rezidencijalnih programa u organizaciji Fondacije ili programe mobilnosti (po konkursima za programe: Plants AiR, Kizuna, Mobilnost, itd.).

Svi zainteresovani kandidati/kinje treba da pošalju sledeću dokumentaciju:

 1. biografiju na engleskom jeziku, koja ne sme da bude duža od 4 kucane stranice A4 formata (u kojoj se navodi profesionalno umetničko iskustvo, najznačajnije izložbe, prezentacije, saradnje, prethodne umetničke rezidencije i dr);
 2. propratno pismo na engleskom jeziku od 150-250 reči (u kojem se predlaže ideja za projekat koji bi bio realizovan na rezidencijalnom programu u Košicama);
 3. portfolio 3-5 odabranih radova objedinjenih u jednom PDF fajlu koji ne prelazi 5 MB;
 4. očitanu ličnu kartu radi dokazivanja prebivališta.

Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na imejl: plantsair@ns2021.rs sa naznakom „Rezidencijalni program Košice 2020“ od datuma objavljivanja konkursa i najkasnije do 20.2.2020. godine u ponoć.

Kandidati će biti ocenjeni na osnovu sledećih kriterijuma:

 • prethodni umetnički rad u oblasti vizuelne umetnosti (profesionalna biografija);
 • predlog projekta/ideja (propratno pismo);
 • portfolio.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete pisati na imejl: plantsair@ns2021.rs.
Umetnička rezidencija podržana je i iz javnih sredstava Umetničkog saveta Slovačke.

O organizaciji-domaćinu:
Internacionalni program umetnik-u-rezidenciji K.A.I.R Košice Artist in Residence je sproveden kao jedan od ključnih projekata u okviru Evropske prestonice kulture u organizaciji „Košice 2013“. Nakon godine titule Evropske prestonice kulture, NVO „Košice 2013“ se transformisala u Creative Industry Košice (https://www.cike.sk/), organizaciju u kojoj je KAIR imao čvrsto tle da razvije internacionalne aktivnosti i mrežu partnera. 2016. godine, KAIR postaje nazavisna asocijacija.