Košice 2019 – rezidencijalni program za vizuelnog umetnika

Fondacija Novi Sad 2021 u okviru programa za rezidencije umetnika i profesionalaca u kulturi Plants AiR, a u saradnji sa organizacijom KAIR iz Košica u Slovačkoj uz podršku Umetničkog saveta Slovačke objavljuje

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

za selekciju vizuelnog umetnika koji će biti upućen na umetnički rezidencijalni program u Košicama (Slovačka). Organizacija domaćin u Košicama je KAIR.

Potencijalni kandidati treba da budu otvoreni za rad sa lokalnim umetnicima i zajednicama i spremni da rade na in-situ projektu koji će biti rezultat njihove rezidencije.

Odabranom rezidentu biće pokriveni:

 • troškovi puta (u iznosu od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti),
 • smeštaj,
 • dnevni troškovi/per diem (u iznosu od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti), i
 • troškovi materijala (u iznosu do 500 evra).

Rezidencija traje približno dva meseca u periodu od 6.5. do 1.7.2019. godine. Obaveze rezidenta za vreme rezidencije, kao i detaljna razrada ideje koju potencijalni kandidat predloži, biće dogovoreni u saradnji sa organizacijom domaćinom. 

Od kandidata se očekuje da ispune sledeće uslove:

 1. da su punoletni državljani Republike Srbije;
 2. da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije (umetnici sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada i partnerskih opština na projektu „Novi Sad 2021“ (Iriga, Beočina i Sremskih Karlovaca imaju prednost));
 3. da se bave vizuelnom umetnošću;
 4. da tečno govore engleski jezik;
 5. da nisu izabrani u ranijem periodu za neki od rezidencijalnih programa u organizaciji Fondacije ili programe mobilnosti (po konkursima za programe: Plants AiR, Kizuna, Mobilnost itd.).

 

Svi zainteresovani kandidati treba da pošalju sledeću dokumentaciju:

 1. biografiju na engleskom jeziku, koja ne sme da bude duža od 4 kucane stranice A4 formata (u kojoj navodi profesionalno umetničko iskustvo, najznačajnije izložbe, saradnje, prethodne rezidencije u sličnim programima i drugo);
 2. propratno pismo na engleskom jeziku od 150-250 reči (u kojem predlaže ideju za projekat koji bi bio realizovan na rezidencijalnom programu u Košicama);
 3. portfolio 3-5 odabranih radova objedinjenih u jednom PDF fajlu koji ne prelazi 5 MB;
 4. očitanu ličnu kartu radi dokazivanja prebivališta.

Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na imejl: plantsair@ns2021.rs sa naznakom „Rezidencijalni program Košice 2019“ najkasnije do 31.3.2019. godine u ponoć.

 

Kandidati će biti ocenjeni na osnovu sledećih kriterijuma:

 • prethodni umetnički rad u oblasti vizuelne umetnosti (biografija);
 • predlog projekta/ideja (motivaciono pismo);
 • portfolio.

 

 

Sa sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete pisati na imejl: plantsair@ns2021.rs.

 

Odluku Upravnog odbora o učešću na javnom konkursu možete pronaći na sledećem linku.