Кошице 2019 – резиденцијални програм за визуелног уметника

Фондација Нови Сад 2021 у оквиру програма за резиденције уметника и професионалаца у култури Plants AiR, а у сарадњи са организацијом KAIR из Кошица у Словачкој уз подршку Уметничког савета Словачке објављује

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

за селекцију визуелног уметника који ће бити упућен на уметнички резиденцијални програм у Кошицама (Словачка). Организација домаћин у Кошицама је KAIR.

Потенцијални кандидати треба да буду отворени за рад са локалним уметницима и заједницама и спремни да раде на in-situ пројекту који ће бити резултат њихове резиденције.

Одабраном резиденту биће покривени:

 • трошкови пута (у износу од 200 евра у динарској противвредности),
 • смештај,
 • дневни трошкови/per diem (у износу од 1000 евра у динарској противвредности), и
 • трошкови материјала (у износу до 500 евра).

Резиденција траје приближно два месеца у периоду од 6.5. до 1.7.2019. године. Обавезе резидента за време резиденције, као и детаљна разрада идеје коју потенцијални кандидат предложи, биће договорени у сарадњи са организацијом домаћином. 

Од кандидата се очекује да испуне следеће услове:

 1. да су пунолетни држављани Републике Србије;
 2. да имају пребивалиште на територији Републике Србије (уметници са пребивалиштем на територији Града Новог Сада и партнерских општина на пројекту „Нови Сад 2021“ (Ирига, Беочина и Сремских Карловаца имају предност));
 3. да се баве визуелном уметношћу;
 4. да течно говоре енглески језик;
 5. да нису изабрани у ранијем периоду за неки од резиденцијалних програма у организацији Фондације или програме мобилности (по конкурсима за програме: Plants AiR, Кизуна, Мобилност итд.).

 

Сви заинтересовани кандидати треба да пошаљу следећу документацију:

 1. биографију на енглеском језику, која не сме да буде дужа од 4 куцане странице А4 формата (у којој наводи професионално уметничко искуство, најзначајније изложбе, сарадње, претходне резиденције у сличним програмима и друго);
 2. пропратно писмо на енглеском језику од 150-250 речи (у којем предлаже идеју за пројекат који би био реализован на резиденцијалном програму у Кошицама);
 3. портфолио 3-5 одабраних радова обједињених у једном PDF фајлу који не прелази 5 MB;
 4. очитану личну карту ради доказивања пребивалишта.

Наведену документацију потребно је послати на имејл: plantsair@ns2021.rs са назнаком „Резиденцијални програм Кошице 2019“ најкасније до 31.3.2019. године у поноћ.

 

Кандидати ће бити оцењени на основу следећих критеријума:

 • претходни уметнички рад у области визуелне уметности (биографија);
 • предлог пројекта/идеја (мотивационо писмо);
 • портфолио.

 

 

Са сва додатна питања у вези са конкурсом можете писати на имејл: plantsair@ns2021.rs.

 

Одлуку Управног одбора о учешћу на јавном конкурсу можете пронаћи на следећем линку.