Јавне набавке 2017

Документација за јавне набавке Фондације у 2017. години

 

План набавки за Фондацију Нови Сад 2021 – Европска престоница културе.

План јавних набавки – Измене 1

План јавних набавки – Измене 2

План јавних набавки – Измене 3

 

ОТВОРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

Јавна набавка за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)

Позив за подношење понуда за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)
Конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)

 

Јавна набавка за мултифункционално превозно средство

Позив за подношење понуда за набавку за мултифункционалнг превозног средства у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/04-646)
Конкурсна документација за набавку за мултифункционалнг превозног средства у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/04-646)

 

ЗАТВОРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

Јавна набавка половног кампера 

Позив за подношење понуда за набавку половног кампера у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-626)
Конкурсна документација за набавку половног кампера у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-626)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку за набавку половног кампера у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-626)

 

Јавна набавка услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ (број ЈНМВ-2/11-627)
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ (број ЈНМВ-2/11-627)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 

 

Јавна набавка мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-2/10-391
Конкурсна документација  јавне набавке мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру, број ЈНМВ-2/10-391
Одговор на постављено питање у вези јавне набавке мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-2/10-391
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру

 

 

Поступак услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење малих јавних простора (конкурс за дизајн „Нова места“)

Конкурснa документацијa за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење нових места у Новом Саду у поступку набавке – конкурс за дизајн
Позив за учешће на конкурсу за дизајн за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решања за уређење урбаних џепова (нових места) у Новом Саду; број: КД-2/01-371
Сву потребну документацију урбанисти и архитекте могу да пронађу на овој страници.
Обавештење о резултатима конкурса.

 

Набавка мултимедијалне опреме за потребе реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број: ОП-1/02-281

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мултимедијалне опреме за потребе реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број: ОП-1/02-281
Конкурсна документација за набавку мултимедијалне опреме за потребе реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број: ОП-1/02-281
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке мултимедијалне опреме, број: ОП-1/02-281
Обавештење о закљученом уговору у поступку јаквне набавке мултимедијалне опреме

 

Поновљен поступак јавне набавке услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, ЈНМВ-2/09
Конкурсна документација за набавку услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, ЈНМВ-2/09
Одлука о обустави поступка јавне набавке услуге евалуација пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, ЈНМВ-2/07-179
Обавештење о обустави поступка јавне набавке услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
Одлука о додели уговора за набавку услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, ЈНМВ-2/09-314
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге евалуације

 

Набавка услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ број ОП-2/01-178

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ број ОП-2/01-178
Конкурсна документација за набавку услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ број ОП-2/01-178

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге маркетинга и промоције

 

Јавна набавка мале вредности услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације, број: ЈНМВ-2/08-260

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације, број: ЈНМВ-2/08-260
Конкурсна документација за набавку услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације, број: ЈНМВ-2/08-260
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде визуелних решења

 

Јавна набавка мале вредности услуге евалуације пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/07-179

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге евалуације пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/07-179
Конкурсна документација за набавку услуге евалуације пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/07-179

 

Јавна набавка мале вредности горива, број ЈНМВ-1/03-204

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива, број: ЈНМВ-1/03-204
Конкурсна документација за набавку за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива, број: ЈНМВ-1/03-204
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке горива
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности горива

 

Јавна набавка превозног средства са приколицом, број: ОП-1/01-115

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке превозног средства са приколицом
Конкурсна документација за набавку превозног средства са приколицом
Одговор на постављено питање у вези са јавном набавком превозног средства са приколицом број ОП-1/01
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке превозног средства са приколицом
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке превозног средства са приколицом

 

Набавка услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља

 
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља, број: ЈНМВ-2/05-148
Конкурсна документација за набавку услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља

 

Набавка услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора, број: ЈНМВ-2/06-149
Конкурсна документација за набавку услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора

 

Набавка услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица

 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица

 

Набавка услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду

 
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду

 

Јавна набавка мале вредности за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број ЈНМБ-2/02-145

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности.
Конкурсна документација за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности.
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности

 

Јавна набавка мале вредности услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура, број: ЈНМВ-2/01-114

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за услугу израде мултимедијалне медијске платформе КултТура
Конкурсна документација за набавку услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке  услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура

 

Набавка канцеларијског материјала, број ЈНМВ-1/01-84 у поступку јавне набавке мале вредности

 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/01-84
Конкурсна документација за набавку канцеларијског материјала
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке канцеларијског материјала
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке канцеларијског материјала

 

Набавка рачунарске опреме, број ЈНМВ-1/02-85 у поступку јавне набавке мале вредности

 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме, број ЈНМБ-1/02-85
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме
Одговор на постављено питање у вези јавне набавке рачунарске опреме број ЈНМВ-1/02- 85
Обавештење о продужењу рока за набавку рачунарске опреме
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке рачунарске опреме
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке рачунарске опреме