Јавне набавке

Документација за јавне набавке Фондације у 2019. години

План јавних набавки за 2019. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину 2

 

ОТВОРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

Јавна набавка мале вредности горива број: ЈНМВ-1/02-1428

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка услуге штампе и рекламног материјала-ОП-2/05-1278

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка услуге аудио, видео и фото продукције: број ОП-2/07-1330

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка истраживања културне партиципације особа са инвалидитетом

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка услуге реализације уметничких пројеката ученика средњих школа

Позив за достављаље понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка услуге техничке подршке реализацији догађаја (звук, светло, бина и остале техничке услуге) број: ОП-2/04-1276

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Jавнa набавкa услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица по позиву а која учествују у реализацији програмских активности број: ОП-2/06-1289

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности услуге истраживања за потребе евалуације Пројекта „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“ број: ЈНМВ-2/03-1040

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

 

Конкурс за дизајн за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење урбаних џепова (Нова места) Број: КЂ2/01-962

Текст конкурса
Позив за достављање пријава
Одлука о резултатима конкурса 

 

Jавнa набавкa услуге организовања догађаја за потребе реализације пројекта „EYE NET“ број: ОП-2/03-909

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуге организовања курса страних језика – ЈНМВ-2/02-860

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 

 

Набавка услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ – ЈНМВ-2/01-822

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације Пројекта 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације Пројекта 

 

Набавка радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру – ЈНМВ-3/01-669

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 

 

Јавна набавка услуге организације и продукције догађаја (инфраструктура, логистика, сценски елементи, брендирање и друге услуге организације и продукције), број: ОП-2/02-583

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

 

Набавка мултимедијалне, рачунарске и друге опреме за потребе реализације програмских активности Број: ОП-1/01-513

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне Конкурсне документације: Јавна набавка бр:ОП-1/01-513
Одлука о додели уговора

 

Набавка рачунарске опреме за потребе чланова пројектног тима број: ОП-1/02-514

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна Конкурсне документације: Јавна набавка бр: ОП-1/02-514
Одлука о додели уговора

 

Jавнa набавкa услуге реализације мултимедијалних садржаја и програма и специјалних ефеката број: ОП-2/01-571

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

 

 

Jавнa набавкa канцеларијског материјала-ЈНМВ-1/01-508

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Документација за јавне набавке Фондације у 2018. години

 
План набавки за Фондацију Нови Сад 2021 – Европска престоница културе
Техничка исправка 1
План јавних набавки за 2018 – измене и допуне 1
План јавних набавки за 2018 годину – измене 2

 

ОТВОРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

Набавка услуга ресторана-ЈНМВ-2/13-1245

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка услуге истраживања јавног мњења – ЈНМВ-2/12-1244

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуге организовања курса страних језика – ЈНМВ-2/11-1243

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуге штампе и рекламног материјала – OП-2/02-1242

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка бине (мале) са пратећом опремом за потребе реализације културних догађаја (подршка пројекту ЕПК Караван)-OП-1/05-1200

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка мултимедијалне опреме за потребе програмских активности-ОП-1/06-1201

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуге организовања изложбе „1918“ у оквиру прославе стогодишњице присједињења Војводине Краљевини Србије, ЈНМВ-2/10-1188

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка мале вредности услуге реализације маркетиншког пројекта и промоције културних станица број:ЈНМВ-2/09-1157

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора 2

 

Набавка мултимедијалне, рачунарске и друге опреме која има за циљ стварање предуслова за реализацију партиципативних активности ОП-1/04-1099

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка расвете за потребе опремања пословног простора-ЈНМВ-1/07-1156

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

 

Набавка намештаја за опремање пословног простора-ЈНМВ-1/06-1043

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Спецификација – опрема и аксесоар
Табла и панел за писање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 3

 

Набавка кетеринга ЈНМВ-2/08-1098

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – измене
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица по позиву а која учествују у реализацији програмских активности ОП-1/02-1042

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
 

 

Набавка услуге мобилне телефоније ЈНМВ-2/07-1097

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

 

Набавка услуга едукације у области стратешког планирања и менторског рада на изради петогодишњих планова рада установа културе на територији Новог Сада, број: ЈНМВ-2/06-1078

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору

 

 

Набавка намештаја за потребе реализације партиципативних активности ЈНМВ-1/05-1041

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

 

Набавка намештаја за опремање културних станица и ЕПК каравана ЈНМВ-1/03-1040

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка горива-ЈНМВ-1/04-1038

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора-набавка горива ЈНМВ-1/04-1038
Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности услуга едукације у области стратешког планирања и менторског рада на изради петогодишњих планова рада установа културе на територији Новог Сада, број: ЈНМВ-2/05-1006-2

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/04-834

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања за потребе евалуације Пројекта „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“, број: ЈНМВ-2/04-834
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка канцеларијског материјала, број ЈНМВ-1/02-832

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке канцеларијског материјала
Обавештење о закљученом уговору
 

Јавна набавка за потребе спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса „Нова места“ за уређење урбаних џепова у Новом Саду, број KД-2/01-418

Позив за учешће на конкурсу за дизајн за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење урбаних џепова
Конкурсна документација за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење урбаних џепова (Нова места) у Новом Саду у поступку набавке – конкурс за дизајн, Јавна набавка бр. КД 2/01-418
Обавештење о резултатима конкурса за дизајн: урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење урбаних џепова (нових места) у Новом Саду у поступку јавне набавке број КД-2/01-418
 

Јавна набавка мале вредности за услуге истраживања за потребе спровођења Конкурса „За Нова места“, број: ЈНМВ-2/03-376

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања за потребе спровођења Конкурса „За Нова места“, број: ЈНМВ-2/03-376
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања за потребе спровођења Конкурса „За Нова места“ у поступку јавне набавке мале вредности (број ЈНМВ-2/03-376)
Питања и одговори
Одлука о додели уговора за набавку услуге истраживања за потребе спровођења Конкурса „За Нова места“, број: ЈНМВ-2/03-376
Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa мултимедијалне, рачунарске и друге опреме за реализацију партиципативних активности, број: ОП-1/03-444

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке мултимедијалне, рачунарске и друге опреме која има за циљ стварање предуслова за реализацију партиципативних активности, број: ОП-1/03-444
Конкурсна документација за набавку мултимедијалне, рачунарске и друге опреме која има за циљ стварање предуслова за реализацију партиципативних активности у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-444)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мултимедијалне, рачунарске и друге опреме за реализацију партиципативних активности, број: ОП-1/03-444
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

Јавна набавка опреме за потребе реализације програмских активности, број: ОП-1/02-420

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке опреме за потребе реализације програмских активности (бине за одржавање културних манифестација), број: ОП-1/02-420
Конкурсна документација за набавку опреме за потребе реализације програмских активности активности (бине за одржавање културних манифестација) у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/02-420)
Питања и одговори
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке опреме за потребе реализације програмских активности (бине за одржавање културних манифестација), број: ОП-1/02-420
Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, број: ОП-3/01-377

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, број: ОП-3/01-377
Конкурсна документација за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-3/01-377)
Главна свеска – ИДП
Пројекат архитектуре – ИДП 1
Пројекат хидротехничких инсталација-ИДП 1
Пројекат електроенергетских  инсталација-ИДП 1
Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација-ИДП 1
Пројекат машинских инсталација-ИДП 1
Спецификација санитарија
Спецификација расвета
Измене и допуне конкурсне документације за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, број:ОП-3/01-377
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, број: ОП-3/01-377
Обавештење о закљученом уговору
 

Јавна набавка мале вредности услуге организовања и управљања Новосадским волонтерским сервисом, број: ЈНМВ-2/02-234

Позив за достављање јавне набавке мале вредности услуге организовања и управљања Новосадским волонтерским сервисом, број: ЈНМВ-2/02-234
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуге организовања и управљања Новосадским волонтерским сервисом, број: ЈНМВ-2/02-234
Одлука о додели Уговора у поступку ЈН услуге организовања и управљања Новосадским волонтерским центром
Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број: ЈНМВ-2/01-206

Позив за достављање јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број: ЈНМВ-2/01-206
Конкурсна документација за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број: ЈНМВ-2/01-2066Конкурсна документација за набавку 
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број: ЈНМВ-2/01-206
Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка рачунарске опреме ОП-1/01-373

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке рачунарске опреме број: ОП-1/01-373
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме у отвореном поступку набавке (број ОП-1/01-373)
Питања и одговори
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке рачунарске опреме, број ОП-1/01-373
Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности, број: ЈНМВ-1/01-232

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности електричне енергије, број: ЈНМВ-1/01-232
Конкурсна документација за набавку електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности, број: ЈНМВ-101-232
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке електричне енергије, број: ЈХМБ-1/01-232
Обавештење о закљученом уговору

 

 

Документација за јавне набавке Фондације у 2017. години

План набавки за Фондацију Нови Сад 2021 – Европска престоница културе.
План јавних набавки – Измене 1
План јавних набавки – Измене 2
План јавних набавки – Измене 3 

 

ЗАТВОРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

Јавна набавка мале вредности радова на уређењу пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-826

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова на уређењу пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-826
Конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова на уређењу пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-826
Главна свеска (ИДП)
Пројекат архитектуре (ИДП)
Пројекат хидротехничких инсталација (ИДП)
Пројекат електроенергетских инсталација (ИДП)
Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација (ИДП)
Пројекат машинских инсталација (ИДП)
Предмет ЕЕ
Предмет ТИС
Питања и одговори 1 
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности радова на уређењу пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-826
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности радова на уређењу пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-826
 

Јавна набавка мале вредности услуге организовања културних догађаја за дочек 2018. српске Нове године у Новом Саду у поступку јавне набавке мале вредности, бр: ЈНМВ-2/16-825

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге организовања културних догађаја за дочек 2018. српске Нове године у Новом Саду у поступку јавне набавке мале вредности, бр: ЈНМВ-2/16-825
Конкурсна докуменатција за набавку услуге организовања културних догађаја за дочек 2018. српске Нове године у Новом Саду у поступку јавне набавке мале вредности, бр: ЈНМВ-2/16-825
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуге организовања културних догађаја за дочек 2018. српске Нове године у Новом Саду, бр: ЈНМВ-2/16-825
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге организовања културних догађаја за дочек 2018. српске Нове године, бр: ЈНМВ-2/16-825

 

Јавна набавка мале вредности услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Черевић број: ЈНМВ-2/14-717

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Черевић број: ЈНМВ-2/14-717
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Черевић број: ЈНМВ-2/14-717
Одлука о додели уговора за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у Зони 021 – месна заједница Черевић, број: JHMB-2/14-717
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Черевић број: ЈНМВ-2/14-717

 

Јавна набавка мале вредности намештаја за опремање пословног простора број: ЈНМВ-1/04-801

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности намештаја за опремање пословног простора број: ЈНМВ-1/04-801
Конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности намештаја за опремање број: ЈНМВ-1/04-801
Цртежи – прилог уз конкурсну документацију
Одговор на постављено питање у вези јавне набавке намештаја за опремање пословног простора, број ЈНМВ-1/04-801
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке намештаја за опремање пословног простора број: JHMB-1/04-801
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности намештаја за опремање пословног простора број: ЈНМВ-1/04-801

 

Јавна набавка мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Врдник (број: ЈНМВ-2/12-713)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у Зони 021 – месна заједница Врдник (број: ЈНМВ-2/12-713)
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у Зони 021 – Месна заједница Врдник (број: ЈНМВ-2/12-713)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку  јавне набавке мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Врдник 
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Врдник (број: ЈНМВ-2/12-713)

 

Јавна набавка мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Беочин (број: ЈНМВ-2/13-715)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у Зони 021 – месна заједница Беочин (број: ЈНМВ-2/13-715)
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у Зони 021 – Месна заједница Беочин (број ЈНМВ-2/13-715)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку  јавне набавке мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Беочин
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за услуге истраживања капацитета и културних потенцијала у зони 021 – месна заједница Беочин (број: ЈНМВ-2/13-715)

 

Јавна набавка за мултифункционално превозно средство

Позив за подношење понуда за набавку за мултифункционалнг превозног средства у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/04-646)
Конкурсна документација за набавку за мултифункционалнг превозног средства у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/04-646)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку  јавне набавке за мултифункционално превозно средство
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке за мултифункционално превозно средство

 

Јавна набавка за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)

Позив за подношење понуда за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)
Конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800) 
Одлука о додели уговора у отвореном поступку  јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности (број: ЈНМВ-2/15-800)

 

Јавна набавка половног кампера 

Позив за подношење понуда за набавку половног кампера у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-626)
Конкурсна документација за набавку половног кампера у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-626)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку за набавку половног кампера у отвореном поступку јавне набавке (број ОП-1/03-626)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке половног кампера (број ОП-1/03-626)

 

Јавна набавка услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ (број ЈНМВ-2/11-627)
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ (број ЈНМВ-2/11-627)
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуге истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке истраживања за потребе евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 

 

Јавна набавка мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-2/10-391
Конкурсна документација  јавне набавке мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру, број ЈНМВ-2/10-391
Одговор на постављено питање у вези јавне набавке мале вредности услуге израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру, број: ЈНМВ-2/10-391
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке израде пројектне документације за уређење пословног простора у Аполо центру

 

 

Поступак услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење малих јавних простора (конкурс за дизајн „Нова места“)

Конкурснa документацијa за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решења за уређење нових места у Новом Саду у поступку набавке – конкурс за дизајн
Позив за учешће на конкурсу за дизајн за набавку услуге израде урбанистичко-архитектонског решања за уређење урбаних џепова (нових места) у Новом Саду; број: КД-2/01-371
Сву потребну документацију урбанисти и архитекте могу да пронађу на овој страници.
Обавештење о резултатима конкурса.

 

Набавка мултимедијалне опреме за потребе реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број: ОП-1/02-281

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мултимедијалне опреме за потребе реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број: ОП-1/02-281
Конкурсна документација за набавку мултимедијалне опреме за потребе реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број: ОП-1/02-281
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке мултимедијалне опреме, број: ОП-1/02-281
Обавештење о закљученом уговору у поступку јаквне набавке мултимедијалне опреме

 

Поновљен поступак јавне набавке услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, ЈНМВ-2/09
Конкурсна документација за набавку услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, ЈНМВ-2/09
Одлука о додели уговора за набавку услуге евалуације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, ЈНМВ-2/09-314
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге евалуације

 

Набавка услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ број ОП-2/01-178

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ број ОП-2/01-178
Конкурсна документација за набавку услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ број ОП-2/01-178

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуге маркетинга и промоције пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге маркетинга и промоције

 

Јавна набавка мале вредности услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације, број: ЈНМВ-2/08-260

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације, број: ЈНМВ-2/08-260
Конкурсна документација за набавку услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације, број: ЈНМВ-2/08-260
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге израде визуелних решења за пројекат „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ и стратегије визуелне комуникације
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде визуелних решења

 

Јавна набавка мале вредности услуге евалуације пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/07-179

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге евалуације пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/07-179
Конкурсна документација за набавку услуге евалуације пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број ЈНМВ-2/07-179
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Одлука о обустави поступка јавне набавке услуге евалуације Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ БРОЈ: ЈНМВ-2/07-179

 

Јавна набавка мале вредности горива, број ЈНМВ-1/03-204

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива, број: ЈНМВ-1/03-204
Конкурсна документација за набавку за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива, број: ЈНМВ-1/03-204
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке горива
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности горива

 

Јавна набавка превозног средства са приколицом, број: ОП-1/01-115

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке превозног средства са приколицом
Конкурсна документација за набавку превозног средства са приколицом
Одговор на постављено питање у вези са јавном набавком превозног средства са приколицом број ОП-1/01
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке превозног средства са приколицом
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке превозног средства са приколицом

 

Набавка услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља, број: ЈНМВ-2/05-148
Конкурсна документација за набавку услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге урбанистичко-теренског истраживања у циљу стварања предуслова за расписивање конкурса за уређење малих урбаних простора Новог Сада и околних насеља

 

Набавка услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора, број: ЈНМВ-2/06-149
Конкурсна документација за набавку услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге архитектонско-урбанистичког истраживања у циљу стварања предуслова за уређивање малих јавних простора

 

Набавка услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације локација за 4 културне станице на територији Града Новог Сада и израда плана ревитализације локалних заједница кроз успостављање културних станица

 

Набавка услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду
Конкурсна документација за набавку услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге истраживања у циљу идентификације јавних простора и садржаја који ће допринети ревитализацији и изградњи капацитета локалних заједница кроз обнављање јавних простора у 6 месних заједница у Новом Саду

 

Јавна набавка мале вредности за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности, број ЈНМБ-2/02-145

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности.
Конкурсна документација за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности.
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу чланова тима, уметника, консултаната и других лица која учествују у реализацији програмских активности

 

Јавна набавка мале вредности услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура, број: ЈНМВ-2/01-114

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за услугу израде мултимедијалне медијске платформе КултТура
Конкурсна документација за набавку услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке  услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде мултимедијалне медијске платформе КултТура

 

Набавка канцеларијског материјала, број ЈНМВ-1/01-84 у поступку јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/01-84
Конкурсна документација за набавку канцеларијског материјала
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке канцеларијског материјала
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке канцеларијског материјала

 

Набавка рачунарске опреме, број ЈНМВ-1/02-85 у поступку јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме, број ЈНМБ-1/02-85
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме
Одговор на постављено питање у вези јавне набавке рачунарске опреме број ЈНМВ-1/02- 85
Обавештење о продужењу рока за набавку рачунарске опреме
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке рачунарске опреме
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке рачунарске опреме