Grantovi za mobilnost

 

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MOBILNOSTI KULTURNIH MENADŽERA I RADNIKA  U KULTURI I UMETNOSTI U 2018. GODINI

 

Fondacija „Novi Sad 2021 ‒ Evropska prestonica kulture” raspisuje Javni konkurs za sufinansiranje mobilnosti kulturnih menadžera i radnika u kulturi i umetnosti u 2018. godini u okviru projekta „Izvan zone komforaˮ. Projekat ima za cilj pospešivanje mobilnosti, unapređenje međunarodne kulturne saradnje i izgradnju institucionalnih i administrativnih kapaciteta u ustanovama kulture na teritoriji grada Novog Sada i opština Sremski Karlovci, Beočin i Irig.

Javni konkurs se raspisuje za sufinansiranje dve vrste boravaka u inostranstvu:

1. realizacija boravka u konkursom definisanim partnerskim organizacijama u Evropi uz obavljanje stručnog usavršavanja za zaposlena i radno angažovana lica u ustanovama kulture sa teritorije Grada Novog Sada i Zone 021 i umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad, Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i opštine Beočin, Irig i Sremski Karlovci, kao i drugim subjektima u kulturi čiji je osnivač Grad Novi Sad, Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i opštine Beočin, Irig i Sremski Karlovci;

2. stipendiranje mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje (učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijskim i rezidencijalnim boravcima i sl.) za zaposlena i radno angažovana lica u ustanovama kulture sa teritorije Grada Novog Sada i Zone 021 i umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad, Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i opštine Beočin, Irig i Sremski Karlovci, kao i drugim subjektima u kulturi čiji je osnivač Grad Novi Sad, Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i opštine Beočin, Irig i Sremski Karlovci, koji se realizuju u 2018. godini.

 

– Ukupno 18 mesta u unapred definisanim ustanovama u Evropi.
– Ukupno 2.196.000 din. je opredeljeno za grantove za ta mesta.
– Uspostavljena je saradnja sa 15 ustanova iz 5 zemalja (Poljska, Češka, Mađarska, Hrvatska, Austrija).
– Individualne stipendije od 120.000 din. dodeljivaće se do utroška sredstava opredeljenih za konkurs, a nakon utrošenog iznosa za definisane ustanove u Evropi.

Ciljevi konkursa

1. povećanje mobilnosti kulturnih menadžera i radnika u kulturi i umetnosti;
2. stvaranje održivih partnerstava i razvoj saradnje;
3. razvoj lokalne kulturne scene;
4. unapređenje međunarodne saradnje ustanova i organizacija iz oblasti kulture i sa partnerima iz inostranstva.

 

Pravo učešća na konkursu

Na javni konkurs se mogu prijaviti zaposlena, odnosno radno angažovana lica u ustanovama kulture sa teritorije Grada Novog Sada i Zone 021 i umetničkim i drugim udruženjima registrovana za obavljanje delatnosti kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad, Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i opštine Beočin, Irig i Sremski Karlovci, kao i drugim subjektima u kulturi čiji je osnivač Grad Novi Sad, Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i opštine Beočin, Irig i Sremski Karlovci.

 

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijava

Prijava za obe komponente konkursa se podnosi na prijavnom formularu (Obrazac 1), koji se može preuzeti ispod.

Obrazac 1 sa pratećom dokumentacijom podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelariji Fondacije, Katolička porta 5/I, Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kultureˮ
Katolička porta 5
21101 Novi Sad
Poštanski fah 153.

U oba slučaja na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu:

Za Javni konkurs za sufinansiranje mobilnosti kulturnih menadžera i radnika u kulturi i umetnosti u 2018. godini

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs (sa pratećom dokumentacijom) ističe 1. 6. 2018. godine.

Prijave na javni konkurs se dostavljaju lično ili preporučenom poštom.

Osim navedenog, prijavni formular (Obrazac 1) potrebno je obavezno dostaviti i elektronskim putem na adresu konkurs@ns2021.rs najkasnije do 1. 6. 2018. godine do 15.00 časova.

 

Više informacija o konkursu možete pronaći ovde.

Obrazac 1 možete preuzeti ovde.

Odluku Upravnog odbora o sufinansiranju mobilnosti možete pronaći ovde.

ODLUKA o raspodeli sredstava za javni konkurs za sufinansiranje mobilnosti kulturnih menadžera i radnika u kulturi i umetnosti u 2018. godini