Грантови за мобилност

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ КУЛТУРНИХ МЕНАЏЕРА И РАДНИКА  У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

 

Фондација „Нови Сад 2021 ‒ Европска престоница културе” расписује Јавни конкурс за суфинансирање мобилности културних менаџера и радника у култури и уметности у 2018. години у оквиру пројекта „Изван зоне комфораˮ. Пројекат има за циљ поспешивање мобилности, унапређење међународне културне сарадње и изградњу институционалних и административних капацитета у установама културе на територији града Новог Сада и општина Сремски Карловци, Беочин и Ириг.

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање две врсте боравака у иностранству:

1. реализација боравка у конкурсом дефинисаним партнерским организацијама у Европи уз обављање стручног усавршавања за запослена и радно ангажована лица у установама културе са територије Града Новог Сада и Зоне 021 и уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе чији је оснивач Град Нови Сад, Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и општине Беочин, Ириг и Сремски Карловци, као и другим субјектима у култури чији је оснивач Град Нови Сад, Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и општине Беочин, Ириг и Сремски Карловци;

2. стипендирање мобилности из области билатералне и мултилатералне културне сарадње (учешће на фестивалима, семинарима, радионицама, смотрама, скуповима, конференцијама, студијским и резиденцијалним боравцима и сл.) за запослена и радно ангажована лица у установама културе са територије Града Новог Сада и Зоне 021 и уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе чији је оснивач Град Нови Сад, Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и општине Беочин, Ириг и Сремски Карловци, као и другим субјектима у култури чији је оснивач Град Нови Сад, Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и општине Беочин, Ириг и Сремски Карловци, који се реализују у 2018. години.

 

– Укупно 18 места у унапред дефинисаним установама у Европи.
– Укупно 2.196.000 дин. је опредељено за грантове за та места.
– Успостављена је сарадња са 15 установа из 5 земаља (Пољска, Чешка, Мађарска, Хрватска, Аустрија).
– Индивидуалне стипендије од 120.000 дин. додељиваће се до утрошка средстава опредељених за конкурс, а након утрошеног износа за дефинисане установе у Европи.

Циљеви конкурса

1. повећање мобилности културних менаџера и радника у култури и уметности;
2. стварање одрживих партнерстава и развој сарадње;
3. развој локалне културне сцене;
4. унапређење међународне сарадње установа и организација из области културе и са партнерима из иностранства.

 

Право учешћа на конкурсу

На јавни конкурс се могу пријавити запослена, односно радно ангажована лица у установама културе са територије Града Новог Сада и Зоне 021 и уметничким и другим удружењима регистрована за обављање делатности културе чији је оснивач Град Нови Сад, Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и општине Беочин, Ириг и Сремски Карловци, као и другим субјектима у култури чији је оснивач Град Нови Сад, Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и општине Беочин, Ириг и Сремски Карловци.

 

Трајање конкурса и начин достављања пријава

Пријава за обе компоненте конкурса се подноси на пријавном формулару (Образац 1), који се може преузети испод.

Образац 1 са пратећом документацијом подноси се обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације, Католичка порта 5/I, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културеˮ
Католичка порта 5
21101 Нови Сад
Поштански фах 153.

У оба случаја на коверти је потребно навести следећу напомену:

За Јавни конкурс за суфинансирање мобилности културних менаџера и радника у култури и уметности у 2018. години

Рок за подношење пријава на јавни конкурс (са пратећом документацијом) истиче 1. 6. 2018. године.

Пријаве на јавни конкурс се достављају лично или препорученом поштом.

Осим наведеног, пријавни формулар (Образац 1) потребно је обавезно доставити и електронским путем на адресу konkurs@ns2021.rs најкасније до 1. 6. 2018. године до 15.00 часова.

 

Више информација о конкурсу можете пронаћи овде.

Образац 1 можете преузети овде.

Одлуку Управног одбора о суфинансирању мобилности можете пронаћи овде.

ОДЛУКА о расподели средстава за јавни конкурс за суфинансирање мобилности културних менаџера и радника у култури и уметности у 2018. години