Budućnost Evrope: Forum „Kreativna Evropa“ 16. i 17. maja u Svilari

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Forum „Kreativna Evropa“ čiji je cilj izučavanje i prezentacija novih metoda međunarodne kulturne saradnje, biće održan 16. i 17. maja u kulturnoj stanici Svilara. Program Evropske komisije za podršku sektoru kulture i audiovizuelnim delatnostima realizuje se u sklopu platforme „Budućnost Evrope“ projekta „Novi Sad 2021“ u saradnji sa Deskom „Kreativna Evropa“.
Ukoliko želite da prisustvujete Forumu, prijavite se do 13. maja putem sajta Forum „Kreativna Evropa“.

Forum „Kreativna Evropa“ pod nazivom „Relacije: moć kulturne saradnje“ biće ogranizovan prvi put u Novom Sadu, a pitanje kojim se ovogodišnji Forum bavi je: na koji način projekti i modeli organizovanja u kulturi mogu da podstiču saradnju, boreći se protiv mržnje, stereotipa i različitih oblika društvene nejednakosti. S idejom neophodnosti jačanja saradnje i povezivanja, Forum je organizovan kroz partnerstva u tri grada, u Novom Sadu, Nišu i Beogradu i podrazumeva horizontalne načine učenja, razmene, uključivanja i povezivanja domaćih i inostranih profesionalaca.

Program Foruma organizovan je u tri bloka: Kritičko mišljenje i medijska pismenost, Participativno upravljanje u kulturi, Horizontalno znanje.
U vremenu preispitivanja modela budućeg društvenog funkcionisanja našeg kontinenta, prepoznata je neophodnost daljeg razvijanja demokratkih upravljačkih principa, jačanja autonomije donosilaca odluka u kulturi, kao i kapaciteta za kritičko mišljenje i delovanje.
Program pod nazivom „Horizontalno znanje“ činiće treninzi domaćih i inostranih profesionalaca u kulturi u oblastima relevantnim za program „Kreativna Evropa“ (razvoj publike, nove tehnologije u kulturi, kulturni turizam itd.), kao i „peer-to-peer“-otvorena platforma za razmenu znanja i veština među profesionalcima u kulturi. Ovaj segment programa biće organizovan na osnovu poziva profesionalcima da predlože svoje treninge, radionice, programe.

U sva tri grada biće organizovane prezentacije uspešnih projekata programa „Kreativna Evropa“ iz 2018. godine, obuke za konkurisanje na program „Kreativna Evropa“, konsultacije o projekntim idejama, prezentacije različitih izvora finansiranja u kulturi i umetnički programi. U okviru pratećeg programa biće organizovano formiranje biblioteke elektronskih izdanja – publikacije koje se bave temom kulturne saradnje, a čiji su izdavači domaće organizacije u kulturi. Budući da Novi Sad 2019. godine nosi titulu Omladinske prestonice Evrope, poseban deo programa biće posvećen prenosu znanja i veština mladi-za-mlade.
Platforma „Budućnost Evrope“, obuhvatiće i izložbe, festivale, koncerte, pozorišne predstave i brojne druge aktivnosti. U fokusu su deca i mladi, koji će imati prilike da pronađu kulturne sadržaje shodno svojim interesovanjima, ali i da se uključe u kreiranje novih, drugačijih kulturnih sadržaja, da uče o evropskim vrednostima i pokažu na koji način mogu da doprinesu kulturnoj slici grada.

U „Budućnost Evrope“ uključeno je više od 40 domaćih i stranih organizacija i kulturnih ustanova. Programi će trajati do 7. juna, a detaljne informacije možete pronaći na sledećem linku.

Ostavite odgovor