Formiran programski savet Organizacionog odbora

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Prva sednica Programskog saveta

U četvrtak, 4. decembra 2014. godine u Kulturnom centru Novog Sada održana je prva sednica Programskog saveta za Evropsku prestonicu kulture. Time je i formalno konstituisano ovo savetodavno telo pri Organizacionom odboru kandidature. Programski savet je kolegijalno telo, sastavljeno od eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti društvenog života, formirano sa osnovnim ciljem da pruži stručnu, savetodavnu i logističku pomoć članovima Organizacionog odbora u oblasti programskih, projektnih aktivnosti i u oblasti pisanja aplikacije.

Organizacioni odbor inicijative da se Grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture, doneo je, na svojoj 8. sednici, 20. oktobra 2014. godine odluku o formiranju Saveta, određujući mu delokrug rada, ali, istovremeno i članove. Za članove su izabrani: dr Jasna Jovanov, Zoran Vučević, dr Nađa Kurtović Folić, dr Agneš Ozer, Ljiljana Čakmak, Milica Paskulov, dr Vladimir Gvozden, dr Zoran Đerić, Radovan Jokić, Milan Vukašinović, dr Momčilo Bajac, Tatjana Kalezić, Muhamed Zilkić i gospodin Radivoje Stojković.

Svi članovi su, već na prvoj sednici, iskazali svoju spremnost da doprinesu radu Saveta i želju da, u skladu sa svojim mogućnostima i ovlašćenjima, pomognu realizaciji cilja – kandidaturi Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture. S tim u vezi, doneta je odluka da se, nakon održavanja godišnje medijske konferencije Organizacionog odbora, 18. decembra, intenzivira rad, saradnja i koordinacija između Saveta, Odbora i stručnih timova.

Na konstitutivnoj sednici, kako je to inače i pravilo, najviše se raspravljalo o proceduralnim i formalnim pitanjima, pre svega o načinu rada i odlučivanja i ulozi tela koje se konstituiše. Za predsednika Saveta je jednoglasno izabran prof. dr Momčilo Bajac. Za zamenika predsednika Saveta izabrana je Tatjana Kalezić, takođe jednoglasno. Time je, ujedno, zaokružena organizaciona struktura Saveta i izabrani ovlašćeni predstavnici.

Ostavite odgovor