Fondacija Novi Sad 2021- MOST U GRAĐENJU DIJALOGA

Објављено у категорији: Вести

Fondacija Novi Sad 2021- MOST U GRAĐENJU DIJALOGA

 

 

13.9.2017.

 

Fondacija „Novi Sad 2021“, u proteklih nekoliko meseci, uspešno je preuzela ulogu medijatora između stručne i šire javnosti, u procesu revitalizacije  kompleksa tzv. Kineske četvrti. Očuvanje industrijskog nasleđa i transformacija prostora u Youth creative polis, jedan je od najznačajnijih projekata Evropske prestonice kulture. Pored četiri mosta navedenih u aplikacionoj knjizi, Fondacija „Novi Sad 2021“ izgradila je još jedan, komunikacijski most, i utemeljila kulturu dijaloga kao način donošenja odluka od značaja za ceo grad.Ovaj most, ostaje suštinski legat gradu.

 

Prema rečima gradonačelnika Miloša Vučevića, u jučerašnjem saopštenju, odluke na temu transformacije tzv.Kineske četvrti u Youth creative polis su donešene u duhu demokratičnosti i otvorenosti, uvažavajući volju građana. Fondacija „Novi Sad 2021“, u ulozi medijatora, inicirala je nekoliko faza koje su predhodile postizanju zajedničkih zaključaka. U prvoj fazi istraživačkih procesa sprovedeno je mapiranje, odnosno pojedinačni razgovori između trenutnih  zakupaca prostora i Radne grupe za infrastrukturu i kapitalna ulaganja, oformljene od strane gradonačelnika Vučevića, za potrebe infrastrukturnih projekata koji se nalaze u aplikacionoj knjizi projekta Evropska prestonica kulture. Fondacija „Novi Sad 2021“ sprovela je zatim, istraživanje u formi on line formulara, putem kojeg su sugrađani davali predloge za dalji razvoj Youth creative polis-a, dok je Nina media sprovela anketno istraživanje među građanima. Rezultati istraživanja izneti su na prvom od tri Divana, održanom 22.avgusta u SKC Fabrika. Druga faza obuhvatila je, dakle, tri Divana– otvorene javne rasprave uz prenos uživo putem Fejzbuk stranice Fondacije, kao i četiri Foruma za kulturu.

 

Uvažavajući stavove stručne i šire javnosti, donešene odluke su definisane kroz navedenih 5 tačaka razvoja budućeg Youth creative polis-a:

  1. Planom detaljne regulacije sačuvano je arhitektonsko i industrijsko nasleđe bivšeg industrijskog kompleksa „Petar Drapšin“;
  2. Postignuta je saglasnost svih relevantnih aktera u kulturi i privredi, građana i ostale stručne i zainteresovane javnosti da se krene u realizaciju i razvoj Youth creative polis-a;
  3. U Youth creative polis-u biće smeštene sve delatnosti definisane u Akcionom planu primene kulturnih i kreativnih industrija, kao i sve uslužne delatnosti, uključujući i uslužne zanate, koje ovim planom nisu definisane, ali koje doprinose i učestvuju u kulturno-umetničkoj i kreativnoj produkciji. Time se isključuje mogućnost namene kompleksa tzv. Kineske četvrti za zonu stanovanja, tržnih centara, kao i korišćenje ovog prostora u sportsko-rekreativne i magacinske svrhe;
  4. Osnovaće se Savet za razvoj Youth creative polis-a (YCP-a) koji će Radnoj grupi za infrastrukturu i kapitalna ulaganja pomoći u daljem definisanju preciznijih kriterijuma, obaveza i odgovornosti svih budućih aktera u omladinsko-kreativnom distriktu, kao i modele za njihovu ekonomsku održivost. Savet za razvoj YCP činiće: predstavnici nadležnih gradskih uprava i Radne grupe za kapitalna ulaganja i infrastrukturu, predstavnici zanatlija i kulturno-umetničke i kreativne produkcije koji svoju delatnost obavljaju u ovoj četvrti, kao i predstavnici OPENS-a i Fondacije „Novi Sad 2021“.
  5. Na inicijativu Fondacije „Novi Sad 2021“ formiraće se ekspertski tim koji će biti na raspolaganju Savetu za razvoj YCP-a i Radnoj grupi za infrastrukturu i kapitalna ulaganja u daljem formulisanju kriterijuma, održivosti i razvoja, a na osnovu svog iskustva i svetski prepoznate teorije i prakse. Tim će činiti eminentni inostrani i domaći stručnjaci iz oblasti revitalizacije i transformacije industrijskog nasleđa, arhitekture, vizuelnih umetnosti i dizajna, turizma, participativnosti i međunarodne saradnje, od kojih neki sarađuju sa Harvard i Kolumbija univerzitetom, kao i projektima EPK drugih Evropskih gradova.

Kako se navodi u saopštenju gradonačelnika, kultura dijaloga predstavlja pobedu za dalji razvoj kompleksa „Petar Drapšin“ ali i grada u celini, stvarajući grad po meri građana.

 

Оставите одговор