Evropska prestonica kulture i uloga manjinskih medija u Vojvodini

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Na poziv organizatora Regionalne konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima – ZAJEDNICE NOVOG VREMENA, učestvovao je i programski direktor Novi Sad 2021, prof. dr Momčilo Bajac.

 

Kao učesnik panel doskusije na temu Fenomen pripadanja zajednici – kolika je uloga manjinskih i lokalnih medija, M. Bajac je predstavio koncept projekta Novi Sad 2021 – Za nove mostove i ukazao na značaj koji će ovaj projekat imati za grad i njegove građane. U jednoj multinacionalnoj sredini kao što je Novi Sad, upravo bogatstvo kulturne raznolikosti koje će kroz ovaj projekat postati vidljivije i prisutnije u svakodnevnom životu građana, biće značajan integrativni faktor homogenizacije građana koji će stvoriti jak osećaj pripadanja zajednici – zajednici kulture.

programski direktor Novi Sad 2021, prof.dr Momčilo Bajac

Programski direktor Novi Sad 2021, prof. dr Momčilo Bajac

 

Stanje pasivne multikulturalnosti kao činjenice u životu grada, treba da prevedemo u aktivnu interakciju, odnosno interkulturnu dinamiku, kako između umetnika tako i između različitih sektora.

U tome će značajnu ulogu imati mediji, a posebno mediji na jezicima nacionalnih manjina. Oni će dobiti šansu da kroz svoju informativnu, edukatrivnu i zabavnu funkciju, na jedan kreativan, interaktivan i savremen pristup, posreduju u komunikaciji između građana, umetnika i kulturnih institucija, ali i da sami proizvode sadržaje putem kojih će približiti jezik, kulturu i običaje nacionalnih manjiha u gradu i celoj Vojvodini.

Ovo je bila još jedna prilika da programski direktor projekta M. Bajac, kroz diskusiju sa učesnicima skupa, novinarima i predstavnicima medija, odgovori na mnoga pitanja i pomogne da se ovaj projetak približi građanima Novog Sada, Vojvodine i celog regiona.

Ostavite odgovor