Doneta odluka o osnivanju fondacije koja će upravljati projektom „Novi Sad 2021“

Objavljeno u kategoriji: Uncategorized

Skupština Grada Novog Sada je danas usvojila Odluku o finansiranju projekta „Novi Sad 2021“, koji sadrži osnovne smernice finansiranja projekta do 2021. godine kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture.

Istovremeno je usvojena i odluka da će Kulturni centar Novog Sada formirati posebnu fondaciju koja će upravljati projektom Novi Sad 2021. Očekuje se da će na prvoj narednoj sednici, Skupština izabrati članove Upravnog, Nadzornog odbora i direktora koji će upravljati radom fondacije. Kako je rečeno na sednici Skupštine, osnovni principi na kojima će se temeljiti rad Fondacije – biće principiti javnosti, demokratije u odlučivanju, transparentnosti i participativnosti.

Odluka o finansiranju sadrži plan ulaganja Grada za operativne i infrastrukturne projekte do 2021. godine, ali i projektovana finansijska ulaganja sa preostalih nivoa vlasti – pokrajinskog i nacionalnog, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za kulturu AP Vojvodine i Ministarstva za kulturu Vlade Republike Srbije.

Osim sredstava za finansiranje iz javnog sektora, planirano je podsticanje ulaganja iz privatnog sektora i javno-privatna partnerstva, ali i formiranje timova za prijavljivanje projekata na EU fondove, kako bi se postigao maksimalan efekat ulaganja iz alternativnih izvora finansiranja.

Kako je planirano, novac će biti upotrebljen za rekonstrukciju Kineske četvrti, uređenje Kulturnog centra na Novom naselju, Klisi, u Sremskoj Kamenici, za izgradnju „Novosadskog umetničkog centra“ koji će se sastojati iz Muzičke škole, Baletske škole i gradske koncertne dvorane, kao i za uređenje brojnih drugih kulturnih i urbanih punktova u mesnim zajednicama.

Predviđena sredstva za finansiranje projekta su usvojena u istim iznosima koji su navedeni u aplikacionoj knjizi, kojom je grad konkurisao za dobijanje prestižne titule. Time je još jednom pokazana čvrsta posvećenost preuzetim obavezama od strane svih nivoa vlasti i potvrđeno da će se zajednički raditi na implementaciji projekta „Novi Sad 2021“ koordinisano i kontinuirano.

Ostavite odgovor