Demokratizacija digitalizacije: bibliotekari i korisnici za očuvanje nacionalne kulturne baštine

Objavljeno u kategoriji: Vesti

„Demokratizacija digitalizacije: nove digitalne tehnologije za korisnike ustanove kulture” jedan je od projekata podržanih kroz javni konkurs Fondacije „Publika u fokusu” sredstvima opredeljenim iz budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu. Projekat zajedničkim snagama realizuju Gradska biblioteka u Novom Sadu i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ iz Beograda, uz podršku projektnih partnera Biblioteke Matice srpske i Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, a njegov krajnji cilj je uključivanje što većeg broja korisnika u proces digitalizacije bibliotečke i arhivske građe, kako bi se ona učinila dostupnijom.

U okviru projekta, u petak, 21. decembra 2018. godine, u prostorijama Istorijskog arhiva grada Novog Sada, sa početkom u 10:00 časova, održaće se Centralna nacionalna radionica pod nazivom „Demokratizacija digitalizacije” na kojima će bibliotekarima biti predstavljene nove tehnološke mogućnosti za promenu načina rada biblioteka, zasnovane na procesima digitalizacije građe.

Radionicu će otvoriti predstavnica Kabineta predsednika Vlade Republike Srbije, dr Svetlana Jovanović, a njeno vođenje preuzeti specijalan gost dr Ginter Malberger sa Univerziteta u Inzbruku, koji predvodi panevropski tim za razvoj novih tehnologija za digitalizaciju kulturnog nasleđa u okviru projekta H2020 READ i evropske kolaborative Transkribus.

U okviru radionice učesnicima će biti omogućen samostalan rad sa elementima koji čine nove tehnološke mogućnosti za promenu paradigme poslovanja zasnovane na digitalizaciji, scanTent, docScan Transkribus.

Biće razmotreni različiti aspekti rada ovih tehnologija i dosadašnjih iskustva njihove primene u više evropskih zemalja i Srbiji, u okviru projekta Evropske Komisije H2020 READ i objašnjene perspektive primene u okviru evropske kolaborative Transkribus.

Realizacija projekta „Demokratizacija digitalizacije: nove digitalne tehnologije za korisnike ustanova kulture”, koja se odvija pod pokroviteljstvom Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” trajaće do kraja 2019. godine i očekuje se da će doneti niz zanimljivih i korisnih novina u bibliotečkom poslovanju, ojačati saradnju bibliotekara i krajnjih korisnika i učiniti novosadske biblioteke važnim i nezaobilaznim akterima u projektima očuvanja nacionalne kulturne baštine.

 

Ostavite odgovor