Projekat Centra za proizvodnju znanja i veština „Mladi i evropske vrednosti“, jedan od projekata koji se nalaze u Aplikacionoj knjizi „Novi Sad 2021“, počinje sa realizacijom uz podršku tima „Novi Sad 2021 – Evropska...