Akcioni plan za sprovođenje aktivnosti na realizaciji inicijative da ce Novi Sad kandiduje za EPK 2020. godine (01.01 – 30.06.2014.)

Objavljeno u kategoriji: Uncategorized, Vesti

logo

U skladu sa proklamovanom težnjom da se Grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture, koja je potvrđena i donošenjem skupštinske odluke o osnivanju Organizacionog odbora za realizaciju inicijative da se Grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine, u čvrstom uverenju da bi status Evropske prestonice kulture doprineo kulturnom, socijalno-ekonomskom i urbanističkom razvoju Grada, a da preduslov realizacije aktivnosti usmerenih ka dobijanju statusa Evropske prestonice kulture, u značajnoj meri zavisi od dugoročnog planiranja budućeg delovanja, Organizacioni odbor donosi: Akcioni plan za sprovođenje aktivnosti na realizaciji inicijative da se Grad Novi Sad kandiduje za

Evropsku prestonicu kulture 2020. godine za period od 01.01. do 30.06.2014. godine.

Godišnji izveštaj preuzmite ovde. Download the annual report here.

STRATEŠKI CILJEVI PROJEKTA NOVI SAD 2020

1. Kulturni, društveni i urbani razvoj Novog Sada

2. Strateško pozicioniranje kulture kao faktora od izuzetnog značaja za

društveno-ekonomski razvoj Grada

3. Evropski kulturni standardi

4. Demokratizacija i decentralizacija kulture

5. Poboljšanje međunarodnog i nacionalnog imidža Grada

6. Razvijanje kulture participacije građana u svim aspektima urbanog života

7. Razvoj međunarodne saradnje

8. Razvoj međusektorske saradnje

9. Razvoj institucionalne kulture

10. Razvoj kreativnih industrija

 

BR. NAZIV AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI DINAMIKA REALIZACIJE
1. Usvajanje nacrta projekta Novi Sad 2020

(Nacrt projekta Novi Sad 2020 predlaže Organizacioni tim u saradnji sa Konsultantskim timom)

Organizacioni odbor Januar 2014
2. Angažovanje dodatnih članova organizacionog tima Organizacioni odbor Januar 2014
3. Formiranje Programskog saveta za Projekat Novi Sad 2020 i imenovanje njegovih članova Organizacioni odbor Januar 2014
4. Izrada i usvajanje jasnih smernica za delegiranje procesa ispunjavanja aplikacione prijave Novog Sada Organizacionom timu Organizacioni odbor Januar 2014
5. Izrada zaključaka na osnovu sprovedenog višemesečnog istraživanja na polju kulturne, urbane i socijane politike Grada (istraživanje se sprovodilo u periodu oktobar-januar 2013. kroz 8 radnih grupa) Organizacioni tim

 

Januar 2014
6. Redovni sastanci Organizacioni odbor

Organizacioni tim

Programski savet

Konsultantski tim

Januar-Jun 2014
7. Sastanci sa predstavnicima značajnijih kulturnih institucija i drugim značajnim kulturnim poslenicima Organizacioni odbor

Organizacioni tim

Programski savet

 

Januar-Jun 2014
8. Intenziviranje aktivnosti na iznalaženju adekvatnih gradova partnera u procesu kandidature i početak pregovora o saradnji Organizacioni odbor

Organizacioni tim

 

Januar-Mart 2014
9. Izrada prijavnog lista i aplikacionog formulara za kandidaturu Organizacioni tim

Programski savet

Konsultantski tim

Januar-Jun 2014
10. Izrada vizuelnog identiteta i knjige standarda za projekat Novi Sad 2020 Organizacioni tim – PR i marketing sektor

 

Februar 2014
11. Finalno brendiranje ključne teme projekta Novi Sad 2020 Organizacioni odbor

Organizacioni tim

Programski savet

Konsultantski tim

Februar –April 2014
12. Javna prezentacija nacrta projekta i vizuelnog identiteta projekta Novi Sad 2020

 

Organizacioni odbor

Organizacioni tim

 

Mart – April 2014

 

13. Izrada veb stranice za projekat Novi Sad 2020 u skladu sa usvojenim vizuelnim identitetom Organizacioni tim – PR i marketing sektor

 

April – Maj 2014
14. Planiranje i realizacija strategije medijske kampanje radi poboljšanja transparentnosti projekta Novi Sad 2020 i realizacija niza kulturnih i drugih manifestacija u tom smislu Organizacioni odbor

Organizacioni tim

Programski savet

Februar – Jun 2014
15. Prezentacija primera dobre prakse  – gostovanje EPK timova iz gradova koji su bili ili će biti Evropske prestonice kulture (Pečuj, Košice, Riga, Plzen itd.) Organizacioni odbor

Organizacioni tim

Programski savet

Konsultantski tim

April  – Maj 2014
16. Organizovanje Međunarodne konferencije Novi Sad 2020 kako bi se  evropske institucije i šira javnost u Evropskoj uniji upoznali sa nastojanjima Grada u postupku kandidature za Evropsku prestonicu kulture i ostvarenim rezultatima. Organizacioni odbor

Organizacioni tim

Programski savet

Konsultantski tim

Jun 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite odgovor