Predstavljen interkulturalni projekat Fondacije Novi Sad 2021 – Platforma PLUS

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Platforma PLUS, projekat Fondacije Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture, obuhvata realizaciju sledećih događaja: Festivala Synergy#WTF – međunarodni pozorišni festival jezičkih manjina, 2-6. oktobar 2017. godine; Međunarodni simpozijum „Uloga i značaj jezika u procesu individualne i kolektivne samoidentifikacije“, 4. oktobar 2017. godine; Prva evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima, 16-18. novembar 2017. godine.

Na konferenciji za medije održanoj danas, 29.9.2017. godine u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada, predstavljena je Platforma PLUS, projekat Fondacije Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture. Prisutnima su se obratili Lazar Jovanov ispred Fondacije Novi Sad 2021, direktor Novosadskog pozoršita/Újvidéki Színház Valentin Vencel i direktorka agencije Heror media pont za unapređenje rada manjinskih medija.

Jovanov je istakao značaj koji ova platforma ima za grad Novi Sad i Vojvodinu kao multikulturalne sredine. Podizanje stepena interkulturalnosti zadatak je društva u celini, i upravo ovakvi projekti doprinose toj izgradnji, te će Fondacija nastojati da maksimalno doprinese njegovom održivom razvoju i ostavi u legat nakon 2021. godine. On je naglasio ulogu medija u celom tom procesu i njihov doprinos edukaciji koja ima glavnu ulogu u približavanju pojma interkulturalnosti, ali i neophodnost edukacije za medije, odnosno za zaposlene u medijima, koji kreiraju uređivačku politiku i programske sadržaje. Ovo je jedinstvena prilika za zaposlene u medijima da usvoje nova znanja i razmene iskustva i ideje sa kolegama iz regiona, da ta znanja šire među kolegama, i da ih koriste u svom svakodnevnom radu.

O programu festivala Synergy#WTF’ koji se realizuje u organizaciji Novosadskog pozorišta/ Újvidéki Színház, govorio je Valentin Vencel najavljujući fantastične goste i sjajne predstave u dva najveća novosadska pozorišta. Međunarodnim simpozijumom, koji će biti održan 4. oktobra u galeriji Matice srpske, uz dijalog na engleskom, ruskom i srpskom jeziku akcenat se stavlja na ulogu i značaj jezika kada je reč o kolektivnom i individualnom identitetu i samoidentifikaciji. Vencel je upozorio na problem određivanja terminologije multikulturalnost, interkulturalnost i nedostatka isticanja vrednosti koje ovi termini u društvu predstavljaju. „Ovo je platforma kulturne spojivosti i rezultata kulture stvaralaštva, specifičnih kulturnih vrednosti koje su na nekim mestima provodne, dok je često situacija drugačija. Pozorište je medij koji je kanal, provodnik kulturnog identiteta i omogućava susret različitih kultura i sistema vrednosti“, poručio je Vencel. Svečano otvaranje festivala je u utorak 3. oktobra 2017. od 19.00 sati, na sceni Pera Dobrinović, Srpskog narodnog pozorišta. Nastupiće Državno jevrejsko pozorište iz Bukurešta sa predstavom S. ANSKI: DIBUK u režiji Kris Simion. Predstava se izvodi na jidišu a kao i za sve ostale predstave ovog festivala, obezbeđen je prevod na engleski i srpski jezik.

Nataša Heror najavila je Prvu evropsku konferenciju posvećenu manjinskim i lokalnim medijima, koja za cilj ima informisanje manjinskih zajednica i kreiranje interkulturalnog dijaloga između nacionalnih zajednica u Novom Sadu i Evropi. Rezultat prve konferencije će biti kreiranje medijske mreže koja će biti spona između manjinskih zajednica i manjinskih medija. Asocijacija nastaje u saradnji sa Evropskom asocijacijom manjinskih dnevnih listova MIDAS, čiji će urednici biti i gosti konferencije. Deo planiranih aktivnosti konferencije održava se i na fakultetu za medije u Sremskim Karlovcima, koji je takođe partner na projektu. Na konferencije se očekuju predstavnici manjinskih medija iz cele Evrope, a Novi Sad kao kulturna prestonica 2021. godine, spreman je da ih dočeka i pokaže svoj multikulturalni identitet.

Ostavite odgovor