Potpisan sporazum o saradnji između Fondacije „Novi Sad 2021“ i Fonda Evropski poslovi Vlade AP Vojvodine

Objavljeno u kategoriji: Vesti

U sredu 27. decembra, potpisan je sporazum o saradnji između „Fondacije Novi Sad 2021“ i „Fonda evropski poslovi“, koja će se najviše bazirati na sprovođenju obuka za ustanove kulture sa teritorije grada Novog Sada i Zone 021 (Irig, Sremski Karlovci, Beočin), u oblasti apliciranja za sredstva iz fondova EU.

 

Proces realizacije projekta Evropske prestonice kulture podrazumeva, pored ostalog i saradnju između institucija posvećenih pronalaženju novih rešenja i modela saradnje. Vođeni saznanjima da jako mali procenat ustanova kulture ostvaruje saradnju sa svojim međunarodnim kolegama, tim Fondacije ’’Novi Sad 2021’’ krenuo je u realizaciju više programskih celina opredeljenih ka podizanju kapaciteta za umrežavanje, razvijanje partnerstava i osposobljavanja za projektne aktivnosti. 

Sporazumom Fondacije i Fonda Evropski poslovi stvoreni su uslovi za dugoročnu poslovnu saradnju radi podsticanja uspešnog partnerstva, efikasnijeg vršenja delatnosti, iskorišćavanja raspoloživih resursa i sprovođenja godišnjih programa poslovanja, u cilju uspešne realizacije projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ i programskih aktivnosti Fonda. Saradnja će se ostvarivati na više načina, a pre svega međusobnim informisanjem o pitanjima značajnim za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Potom, kroz zajedničko delovanje u cilju edukacije i informisanja na teritoriji Novog Sada i Zone 021 (Irig, Sremski Karlovci, Beočin), a izvesna je i zajednička realizacija manifestacija u cilju promocije evropskih vrednosti i procesa evropskih integracija.

U prvoj polovini 2018. godine, planirano je da Fond realizuje obuke „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za predstavnike institucija kulture na teritoriji Novog Sada čiji je osnivač Republika, Pokrajina ili Grad Novi Sad, za predstavnike nevladinog sektora koji su deo programa Novi Sad 2021, i za predstavnike partnerskih organizacija na sprovođenju projekta u saradnji sa Fondacijom.

Ostavite odgovor