Košice – rezidencijalni program za vizuelnog umetnika

Fondacija Novi Sad 2021 u okviru programa za rezidencije umetnika i profesionalaca u kulturi Plants AiR, a u saradnji sa organizacijom KAIR iz Košica u Slovačkoj uz podršku Umetničkog saveta Slovačke objavljuje

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

za selekciju vizuelnog umetnika koji će biti upućen na umetnički rezidencijalni program u Košicama (Slovačka) u trajanju od približno dva meseca u vremenskom razdoblju od 1.05. do 30.06.2018. godine

 

Od kandidata se očekuje da ispune sledeće uslove:

 1. da su punoletni državljani Republike Srbije;
 2. da imaju prebivalište na teritoriji grada Novog Sada i partnerskih opština iz Zone 021 (Sremski Karlovci, Beočin, Irig);
 3. da se bave vizuelnom umetnošću;
 4. da tečno govore engleski jezik;
 5. da nisu izabrani u ranijem periodu za neki od rezidencijalnih programa u organizaciji Fondacije.

 

Svi zainteresovani kandidati treba da pošalju sledeću dokumentaciju:

 1. biografiju na engleskom jeziku u kojoj navode profesionalno umetničko iskustvo, najznačajnije izložbe, saradnje, prethodne rezidencije i drugo;
 2. motivaciono pismo na engleskom jeziku u kojem objašnjavaju razloge interesovanja za učešće na konkursu i potvrđuju ispunjenost uslova konkursa;
 3. potvrdu o znanju engleskog jezika;
 4. očitanu ličnu kartu radi dokazivanja prebivališta.

Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na imejl: plantsair@ns2021.rs sa naznakom „Rezidencijalni program Košice I“ najkasnije do 14.03.2018. godine u ponoć.

 

Kandidati će biti ocenjeni na osnovu sledećih kriterijuma:

 • prethodni umetnički rad u oblasti vizuelne umetnosti;
 • poznavanje engleskog jezika;
 • učešće na međunarodnim kulturno-umetničkim programima (navesti u biografiji).

 

Potencijalni kandidati treba da budu otvoreni za rad sa lokalnim umetnicima i spremni da rade na projektu vezanom za određeno mesto koje odražava atmosferu grada.

Odabranom rezidentu biće pokriveni troškovi puta, obezbeđen smeštaj i honorar/per diem.

Rezidencija traje od 1.05. do 30.06.2018. godine. Obaveze rezidenta su da za vreme rezidenta, kao i koncept rezidencije, biće dogovoreni u saradnji sa organizacijom domaćinom. 

Sa sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete pisati na imejl: plantsair@ns2021.rs.

 

Odluku Upravnog odbora o učešću na javnom konkursu možete pronaći na sledećem linku.

Odluku Upravnog odbora o obrazovanju konkursne komisije možete pronaći na sledećem linku.