Ка унапређењу сарадње музеја и васпитно-образовних установа

Објављено у категорији: Вести

Музеји и едукација назив је стручног скупа који ће, у понедељак, 18.12.2017. године, од 11 часова, у Музеју Војводине, Нови Сад, Дунавска 37, окупити музејске педагоге, просветне и културне раднике, у настојању да се размене искуства, праксе и идеје за унапређење међуресорне сарадње образовних установа и музеја у Србији. Скуп је подржала Фондација „Нови Сад 2021“ у оквиру програма Публика у фокусу институција културе.

Поред тога што се овим скупом настоји указати на важност међуресорне сарадње у укључивању деце у културни живот – неговање потреба и стварање културних навика, те тиме и развој публике – кључна разматрања обухватиће и вишеслојне димензије могућих утицаја музеја на одрастање, развој и образовање деце у савременом добу.

Програм обухвата презентацију сарадничких модела који постоје у Хрватској и Словенији, као и представљање примера, проблема и препрека на које наилазимо у Србији – како из перспективе музејских радника, тако и из угла представника школа.

Очекивање је, такође, да ће кроз овај скуп заживети процес промоције и унапређења позитивних сарадничких пракси васпитно-образовних и музејских институција.

Предлог документа о сарадњи, који настаје на основу претходних и дискусија и закључака на самом скупу, биће упућен доносиоцима одлука и примарна му је намена системско унапређење међуресорне сарадње, у циљу омогућавања што већем броју деце да обогате своје одрастање кроз учешће у сарадничким програмима музеја и вртића/школа.

Скуп организују Музејско друштво Србије и Секција музејских педагога, у сарадњи с Музејом Војводине, Фондацијом POINT и Europa Nostra Србија, уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије, Градске управе за културу Града Новог Сада и Фондације „Нови Сад 2021“.

Оставите одговор