„Grad – gost“ Međunarodnog sajma knjiga: Novi Sad, Evropska prestonica kulture

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Beogradski sajam inicirao je novu programsku celinu u svojoj praksi „Grad – gost“, a čast da započne tradiciju ovakvog načina predstavljanja dobio je Novi Sad – Evropska prestonica kulture.

Pored mnogih izdavačkih kuća, izdavaštva nacionalnih manjina, institucija kulture i prepoznatljivih novosadskih festivala, na sajmu se, projektom „Za nove mostove“ predstavila i Fondacija „Novi Sad 2021“.

Direktor Fondacije „Novi Sad 2021 – EPK“, Nemanja Milenković, rekao je da je najvažniji cilj koji Fondacija ima, reintegracija Novog Sada i Srbije u evropski kulturni prostor, rešavanjem problema i sukoba kroz kulturu dijaloga. Predstavljajući projekat Evropske prestonice kulture Milenković je naglasio da je „knjiga najbolje sredstvo da se edukujemo za kulturni dijalog, ali i alat da mnoge nesuglasice i nedoumice prevaziđemo, i uz adekvatne opise dodamo nove dimenzije i poglede“, izražavajući otvorenost za svaku vrstu saradnje, stvaranje uslova za partnerstva, mobilnost i umrežavanja.

Ovom prilikom, prisutnima se obratio i gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, ističući da Novi Sad danas, uz realizaciju Strategije kulturnog razvoja, omogućava svim zainteresovanim stranama da aktivno učestvuju u kreiranju koncepta delovanja u kulturi uz efikasnu resornu gradsku upravu koja ne samo da obezbeđuje uslove za to već i animira kulturne radnike da se aktivno uključe u donošenje važnih odluka. Gradonačelnik je rekao da se kao paradigma odnosa Grada Novog Sada prema kulturi može posmatrati i jedan od najaktuelnijih novosadskih projekata „Youth Creative Polis“, najveći projekat iz aplikacionog formulara Fondacije „Novi Sad 2021 – EPK“.

Gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, pozdravio je prisutne izražavajući zadovoljstvo da dočeka gradonačelnika i predstavnike kulturnog miljea Novog Sada, grada prestonice kulture.

Fondacija „Novi Sad 2021 – EPK“ za najznačajniji legat projekta ima stavljanje kulture u sam centar društvenog razvoja i posmatranje kulture kao ključa privrednog razvoja društva utemeljenog na znanju, inovativnosti i kreativnosti.

Ostavite odgovor